Unit 9.1

Piederības īpašības vārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kuri teikumā var būt novietoti divās atšķirīgās vietās, lai pārveidotu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Piederības īpašības vārdus [possessive adjectives] izmanto, lai parādītu kaut kā piederību kaut kam.

Form

Piederības īpašības vārdus izmanto kopā ar lietvārdiem un tos var atšķirt pēc skaita un dzimtes. Artikuli un citi noteicēji netiek lietoti pirms piederības īpašības vārdiem.

Piederības īpašības vārdi ir:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Piederības īpašības vārdus izmanto, lai parādītu, ka kaut kas kādam (cilvēkam vai dzīvniekam) pieder.

PIEZĪME: Piederības īpašības vārdi patiesībā ir noteicēji, bet vārdnīcās vai gramatikas grāmatās viņus parasti dēvē par īpašības vārdiem.

Summary

Piederības īpašības vārdus [possessive adjectives] izmanto, lai izteiktu kaut kā piederību cilvēkam vai dzīvniekam. Tos iespējams atšķirt pēc skaita un dzimuma.

Tie ir: my, your, his, her, its, our, your un their.

Piemēram:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my apraksta citu teikuma locekli (tie ir piederības īpašības vārdi [adjectives]).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine aizstāj citu teikuma locekli (tas it piederības vietniekvārds).

PIEZĪME: Pirms piederības īpašības vārdiem [possessive adjectives] nedrīkst izmantot noteicējus, jo tie paši ir noteicēji.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence