Unit 9.1

Piederības īpašības vārdi

Determiners

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Īpašības vārdi [adjectives] ir noteicēji, kuri teikumā var būt novietoti divās atšķirīgās vietās, lai pārveidotu vai aprakstītu cilvēku vai priekšmetu.

Piederības īpašības vārdus [possessive adjectives] izmanto, lai parādītu kaut kā piederību kaut kam.

Form

Piederības īpašības vārdus izmanto kopā ar lietvārdiem un tos var atšķirt pēc skaita un dzimtes. Artikuli un citi noteicēji netiek lietoti pirms piederības īpašības vārdiem.

Piederības īpašības vārdi ir:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Piederības īpašības vārdus izmanto, lai parādītu, ka kaut kas kādam (cilvēkam vai dzīvniekam) pieder.

PIEZĪME: Piederības īpašības vārdi patiesībā ir noteicēji, bet vārdnīcās vai gramatikas grāmatās viņus parasti dēvē par īpašības vārdiem.

Summary

Piederības īpašības vārdus [possessive adjectives] izmanto, lai izteiktu kaut kā piederību cilvēkam vai dzīvniekam. Tos iespējams atšķirt pēc skaita un dzimuma.

Tie ir: my, your, his, her, its, our, your un their.

Piemēram:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my apraksta citu teikuma locekli (tie ir piederības īpašības vārdi [adjectives]).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine aizstāj citu teikuma locekli (tas it piederības vietniekvārds).

PIEZĪME: Pirms piederības īpašības vārdiem [possessive adjectives] nedrīkst izmantot noteicējus, jo tie paši ir noteicēji.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu