Unit 9.1

Тәуелдік сын есім

Advertising

Introduction

Сын есімдер [Adjectives] адамды немесе затты сипаттап,сөйлемде әртүрлі екі позицияда тұра алады.

Тәуелдік сын есімдер [Possessive adjectives] заттың бір адамға тәуелді екенін көрсетеді.

Form

Тәуелдік сын есімдер зат есіммен бірге қолданылады және санмен немесе жынысымен ажыратылады. Тәуелдік сын есімдердің алдында біз артикльді және басқа анықтауыштарды қолданбаймыз.

Тәуелдік сын есімдер:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Біз тәуелдік сын есімдерді бір заттың біреуге тиесілі екенін көрсету үшін қолданамыз (адам немесе жануар).

Ескерту: Тәуелдік сын есімдер анықтауыш болып табылады,алайда кейбір сөздіктерде оларды сын есімге жатқызады

Summary

Біз тәуелдік сын есімдерді бір заттың біреуге тиесілі екенін көрсету үшін қолданамыз (адам немесе жануар).Біз оларды санына не жынысына қарай ажыратамыз.

Олар: my, your, his, her, its, our, your және their.

Мысалы:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her және my сөйлемдегі басқа элементті сипаттап тұр.
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine сөйлемде басқа элементтің орнын басып тұр.

ЕСКЕРТУ: Біз тәуелдік сын есімдердің алдында анықтауыштарды қолданбаймыз,себебі олар да анықтауыштардың бір түрі.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License