Unit 1.2

Сұраулы осы шақ

Introduction

Болымды осы шақ [Present simple] осы сәттегі жағдайларды немесе күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді білдіреді.

Сұраулы формадағы етістік зат есім туралы мәлімет алуға қолданылады.

Form

Сұраулы осы шақ мынадай структураға ие:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: үшінші жақтың жекеше түрінде do does-ға ауысады;
 • Verb: етістік өзгеріске ұшырамайды;
 • Бұрыс етістік to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Сөйлеп тұрған сәттен кейінгі жасалған іс-әрекет
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Деректер
  • Do teachers perform an important role in society?
 3. Күнделікті әдеттер
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Бейресми форма
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Нұсқаулықтар
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Тұрақты жағдайлар
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Did the doctor study English?
 7. Жоспарланған болашақ
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Үәделер…
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Уақыт кестесі
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Сұраулы формадағы етістік зат есім туралы мәлімет алуға қолданылады.

 1. Деректер(шындыққа жанасатын заттар);
 2. Күнделікті әдеттер (осы шақта күнде қайталанатын әрекеттер);
 3. Бейресми жай сөйлем (әңгіме айтқанда).
 4. Нұсқаулықтар (бұйрықтар);
 5. Permanent situations (жақында болған және болашақта созылатын);
 6. Жоспарланған болашақ (нақты уақытпен жоспарланған);
 7. Үәделер;
 8. Кесте (нақты уақытпен жоспарланған).

Summary

Сұраулы формадағы етістік зат есім туралы мәлімет алуға қолданылады.

Сұраулы осы шақта сөйлем do-дан басталады(сөйлем сұрау белгісімен бітеді). Жекеше үшінші жақта does қолданылады.

Мысалы:
— “Do you work on important projects?” = Бұл сұраулы осы шақтағы сөйлем,сондықтан do етістігінен басталып, to work етістігіне қосылады( work).

— “Does she work on important projects?” = Үшінші жақта, сөйлем басында does келеді және етістіктің негізгі формасы to work қосылады(work).

ЕСКЕРТУ:  to be етістігі бұрыс етістік, сондықтан жалпы ережеге бағынбайды.Сұрақ жасау үшін етістікті сөйлем басына қоямыз.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License