Unit 10.2

Like етістігі (ұнату)

Advertising

Introduction

Ұнату [Like],етістік ретінде,біз ұнататын заттарды білдіруге қолданылады.

Form

Оның негізгі үш құрылымы бар:

Affirmative

Болымды форма:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: үшінші жақта like етістігі likes болып өзгереді.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negative

Болымсыз форма:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: болымсыз формада үшінші жақта do етістігі does болып өзгереді;
 • Болымсыз форманың қысқаша түрі  осы шақпен бірдей: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Interrogative

Сұраулы форма:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: сұраулы формада үшінші жақта  do етістігі does болып өзгереді.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Affirmative

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Negative

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Interrogative

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

 Бір әрекетті жасауды ұнатқанда like етістігін қолданамыз.

Summary

Like етістігі біз ұнататын заттарды білдіруге қолданылады. 

Біз оны бірнеше формада қолдана аламыз:

 • Болымды: Сөйлем бастауыштан басталып,кейін like етістігі және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады. Үшінші жақта likes қолданылады.
 • Болымсыз: Сөйлем бастауыштан басталып,кейін do not like және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады. Үшінші жақта does not қолданылады.
 • Сұраулы: Сөйлем do етістігінен басталып,кейін бастауыш,like етістігін және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады(соңында сұрау белгісі бар). Үшінші жақта does  қолданылады.

Мысалы:
— Болымды: “I like drinking tea.”
— Болымсыз: “I don’t like drinking tea.”
— Сұраулы: “Do you like drinking tea?

ЕСКЕРТУ: Would like басқа мағынада қолданылады: would like өтініш не ұсыныстарды сыпайы түрде білдіру үшін қолданылады.

Мысалы:
— “I like sport.” = Біз like етістігін айтушы спортты жақсы көретінін білдіру үшін қолданамыз.
♦ “would like to do some sport.” = Біз would like құрылымын айтушының спортпен шұғылданғысы келетіндігін білдіру үшін қолданамыз.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License