Unit 10.2

Glagol like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like kot glagol uporabljamo za opisovanje stvari, ki so nam všeč in v katerih uživamo.

Form

Ta struktura ima tri možne oblike:

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v trdilni obliki v tretji osebi ednine se like spremeni v likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v nikalni obliki v tretji osebi ednine se do spremeni v does;
 • Kratka oblika negativne oblike je enaka kot kratka oblika enostavnega sedanjika: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki v tretji osebi ednine se do spremeni v does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Example

Affirmative

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negative

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interrogative

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like uporabljamo, ko želimo izraziti užitek v početju nečesa.

Summary

Glagol like uporabljamo, ko želimo izraziti idejo uživanja v nečem. Uporabljamo različne strukture, odvisno od oblike glagola, ki ga moramo uporabiti.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes v tretji osebi ednine).
 • Nikalna: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does v tretji osebi ednine).
 • Vprašalna: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does v tretji osebi ednine).

Na primer:
— Trdilna: “I like drinking tea.”
— Nikalna: “I don’t like drinking tea.”
— Vprašalna: “Do you like drinking tea?

NOTE: Med pomenoma like in would like obstaja velika razlika. Would like uporabljamo za izražanje zahtev in ponudb na bolj vljuden način.

Na primer:
— “I like sport.” = Like uporabimo zato, da izrazimo, da osebek uživa v športu.
♦ “would like to do some sport.” = Would like uporabimo zato, da izrazimo željo osebka po tem, da bi se ukvarjal s športom.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book