Unit 10.2

Glagol like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Like kot glagol uporabljamo za opisovanje stvari, ki so nam všeč in v katerih uživamo.

Form

Ta struktura ima tri možne oblike:

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v trdilni obliki v tretji osebi ednine se like spremeni v likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v nikalni obliki v tretji osebi ednine se do spremeni v does;
 • Kratka oblika negativne oblike je enaka kot kratka oblika enostavnega sedanjika: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki v tretji osebi ednine se do spremeni v does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Affirmative

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negative

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interrogative

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like uporabljamo, ko želimo izraziti užitek v početju nečesa.

Summary

Glagol like uporabljamo, ko želimo izraziti idejo uživanja v nečem. Uporabljamo različne strukture, odvisno od oblike glagola, ki ga moramo uporabiti.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes v tretji osebi ednine).
 • Nikalna: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does v tretji osebi ednine).
 • Vprašalna: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does v tretji osebi ednine).

Na primer:
— Trdilna: “I like drinking tea.”
— Nikalna: “I don’t like drinking tea.”
— Vprašalna: “Do you like drinking tea?

NOTE: Med pomenoma like in would like obstaja velika razlika. Would like uporabljamo za izražanje zahtev in ponudb na bolj vljuden način.

Na primer:
— “I like sport.” = Like uporabimo zato, da izrazimo, da osebek uživa v športu.
♦ “would like to do some sport.” = Would like uporabimo zato, da izrazimo željo osebka po tem, da bi se ukvarjal s športom.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

External link to Glagol like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License