Unit 2.2

Tvorjenje množine samostalnikov

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav. 

Množino uporabljamo zato, da pokažemo, da gre za več kot eno osebo, žival, kraj ali stvar.

Form

Množino samostalnikov lahko tvorimo iz edninskih oblik preprosto tako, da dodamo pripono. Različni primeri tvorjenja množine so:

Regular

Množino pravilnih glagolov tvorimo preprosto tako, da edninskim oblikam dodamo -s.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Irregular

Množino lahko tvorimo na različne načine, odvisno od pripone v ednini. Različni primeri tvorjenja množine, razdeljeni po skupinah glede na pripone, so naslednji:

 • Samostalniki s priponami -ch, -s, -sh, -x ali -z: dodamo -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Samostalniki s pripono -y-y- spremenimo v -i- in dodamo -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Samostalniki s pripono -fe ali -f-f(e) spremenimo v -v in dodamo (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Irregular

Samostalniki s priponami -ch, -s, -sh -x ali -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Samostalniki s pripono -y

 • StoryHe tells me some stories.

Samostalniki s priponama -fe ali -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Ednino uporabljamo, ko gre samo za eno stvar, množino pa ko gre za dve ali več stvari.

Ponavadi uporabljamo množino samo s števnimi samostalniki [countable nouns] (količina stvari, ki se jih da številčno prešteti).

Neštevni samostalniki [uncountable nouns] ne sledijo pravilom tvorjenja množine.

Summary

Množina [plural] samostalnikov se lahko tvori na različne načine, odvisno od pripon v ednini. V večini primerov moramo na koncu le dodati -s.

Na primer:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = -s dodamo na konec samostalnika.

Vseeno pa pri tvorjenju množine obstajajo nepravilnosti, ki so odvisne od samostalniških končnic.

Na primer:
— Pri priponah -ch-s, -sh, -x ali -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” = Samostalniku dodamo -es.
— Pri priponi -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” = -y spremenimo v -i in dodamo -es.
— Pri priponah -fe ali -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” = -f- spremenimo v -v- in dodamo -es (v nekaterih primerih dodamo samo -s).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License