Substantibo pluralen eraketa

Advertising

Introduction

Sustantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, sustantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten diote.

Sustantibo plural formak persona, animalia, leku edo gauza bat baino gehiago daudela adierazeteko erabiltzen dira.

Form

Sustabtibo plurala forma singularrari atzizki bat gehituz sortu daiteke.

Normalean plurala erabiltzen dugu substantibo zenbakarriekin (zenbakiekin zenbatu daitezkeen gauzekin). Substantibo zenbakaitzek ez dituzte araurik jarraitzen plurala sortzeko.

Pluralak eratzeko hurrengo kasuak daude:

Regular

Substantibo erregularren plural forma -s gehituz bakarrik sortzen da.

Singular Plural
car  cars
classmate  classmates
table  tables
teacher  teachers
student  students

Exceptions

Substantiboen plurala era askotan sortu daiteke, singular forman daukan atzizkien arabera. Atzizkien arabera multzokatutako pluralak sortzeko kasuak hurrengoak dira:

 • Substantiboak -ch, -s, -sh, -x edo -z atzizkiekin: -es gehitu.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizes 
 • Substantiboak -y atzizkiarekin: aldatu -y- -i-ra eta gehitu -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Substantiboak -fe edo -f atzizkiekin: aldatu -f(e) -v-ra eta gehitu (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Exceptions

Substantiboak -ch, -s, -sh -x edo -z atzizkiekin

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • Bush ⇒ I like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Substantiboak -y atzizkiarekin

 • StoryHe tells me some stories.

Substantiboak -fe edo -f atzizkiekin

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Substantibo pluralak erabiltzen ditugu bi gauza edo gehiago daudenean.

Summary

Substantiboen plurala era askotan sortu daiteke, singular forman daukan atzizkien arabera. Normalean -s bat baino ez diogu gehitu behar hitzaren amaieran.

Adibidez:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = -s gehitzen diogu substantiboaren atzean.

Hala ere, badaude salbuespen batzuk pluralak sortzean, substantiboaren atzizkiaren arabera.

Adibidez:
-ch-s, -sh, -x edo -z atzizkiekin, -es gehitzen diogu substantiboari: “One fox.” ⇒ “Two foxes.”;
-y atzizkiarekin, -y aldatzen dugu -i-gatik eta -es gehitu: “One lady.” ⇒ “Two ladies.”;
-fe edo -f atzizkiekin, -f- edo -v- aldatzen dugu eta -es gehitu (batzutan -s bakarrik gehitzen diogu): “One life.” ⇒ “Two lives.”.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License