Substantibo plural irregularrak

Contributors

Introduction

Sustantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, sustantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten diote.

Sustantibo plural formak persona, animalia, leku edo gauza bat baino gehiago daudela adierazeteko erabiltzen dira. Substantibo batzuk ez dute araurik jarraitzen, irregularrak dira eta bere pluara era ezberdin batean sortzen dute.

Form

Plural irregularra duten substantiboak ez dira -s edo -es gehitzen sortzen. Ez daukate araurik plural forma zelan sortzen den azaltzeko, hitz hauek eta haien pluralak buruz ikasi behar dira. Gehien erabiltzen diren substantiboak eta haien plural forma irregularrak hurrengoak dira:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Plural irregularrak regularren era berdinean erabiltzen dira baina era ezberdinean sortzen dira.

Summary

Ez dago araurik, plural irregulardun substantiboak sortzeko, beraz, buruz ikasi behar dira.

Gehien erabiltzen direnak hurrengoak dira: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Adibidez:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

License