Unit 2.2

Nieregularna liczba mnoga

Nouns - 1 minute

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Liczba mnoga (plural) denotuje więcej niż jedną osobę, zwierzę, miejsce lub rzecz. Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą. Ich liczba mnoga powstaje inaczej.

Form

Rzeczowniki mające nieregularną liczbę mnogą nie podlegają zasadom związanym z dodawaniem końcówki -s. Nie ma jednolitych zasad tworzenia nieregularnej liczby mnogiej. Najczęściej używane rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej to:

SingularPlural
childchildren
footfeet
manmen
mousemice
personpeople
toothteeth
womanwomen

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Nieregularna liczba mnoga używana jest w zdaniu tak samo jak regularna, ale powstaje inaczej

Summary

Nie ma jednolitych zasad tworzenia nieregularnej liczby mnogiej, więc warto nauczyć się ich na pamięć.

Najczęściej używane rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej to: child ⇒ childrenfoot ⇒ feetman ⇒ menperson ⇒ peoplewoman ⇒ women

Na przykład
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises