Unit 2.2

Nieregularna liczba mnoga


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Liczba mnoga (plural) denotuje więcej niż jedną osobę, zwierzę, miejsce lub rzecz. Niektóre rzeczowniki mają nieregularną liczbę mnogą. Ich liczba mnoga powstaje inaczej.

Form

Rzeczowniki mające nieregularną liczbę mnogą nie podlegają zasadom związanym z dodawaniem końcówki -s. Nie ma jednolitych zasad tworzenia nieregularnej liczby mnogiej. Najczęściej używane rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej to:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Nieregularna liczba mnoga używana jest w zdaniu tak samo jak regularna, ale powstaje inaczej

Summary

Nie ma jednolitych zasad tworzenia nieregularnej liczby mnogiej, więc warto nauczyć się ich na pamięć.

Najczęściej używane rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej to: child ⇒ childrenfoot ⇒ feetman ⇒ menperson ⇒ peoplewoman ⇒ women

Na przykład
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License