Unit 3.1

Rzeczowniki złożone

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Rzeczownik złożony (compound noun) to rzeczownik stworzony z zestawienia słów.

Form

Compound Noun to rzeczownik stworzony z dwóch lub więcej słów, które są połączone i tworzą nowe słowo.

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Każde słowo tworzące compound noun ma swoje znaczenie jako samodzielny rzeczownik. Gdy są połączone, tworzą nowe słowo o nowym znaczeniu.

Summary

Rzeczownik złożony to rzeczownik stworzony z dwóch lub więcej słów.

Najczęściej używanymi są: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Na przykład:
Bed (= miejsce odpoczynku) + room (= pomieszczenie) = Bedroom (= pomieszczenie służące do odpoczynku).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License