Unit 3.1

Rzeczowniki złożone


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Rzeczownik złożony (compound noun) to rzeczownik stworzony z zestawienia słów.

Form

Compound Noun to rzeczownik stworzony z dwóch lub więcej słów, które są połączone i tworzą nowe słowo.

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Każde słowo tworzące compound noun ma swoje znaczenie jako samodzielny rzeczownik. Gdy są połączone, tworzą nowe słowo o nowym znaczeniu.

Summary

Rzeczownik złożony to rzeczownik stworzony z dwóch lub więcej słów.

Najczęściej używanymi są: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Na przykład:
Bed (= miejsce odpoczynku) + room (= pomieszczenie) = Bedroom (= pomieszczenie służące do odpoczynku).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License