Unit 4.2

Have oraz Have got zdania twierdzące

Verbs - 2 minutes

Introduction

Have/Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Formy czasownika have oraz have got w czasie teraźniejszym to:

To have

Jego struktura w formie twierdzącej jest:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has.
 • Nie ma krótkiej formy have w formie twierdzącej w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
SubjectHave/Has
Ihave
Youhave
Hehas
Shehas
Ithas
Wehave
Youhave
Theyhave

To have got

Jego struktura w formie twierdzącej jest:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has.
SubjectHave/Has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

 

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have and have got są używane by oznajmić, że ktoś coś ma, np. rodzeństwo, chorobę, długie włosy. Dlatego mówimy, że używamy tego czasownika, by mówić o relacjach, chorobach oraz cechach. Have oraz have got nie są wymienne we wszystkich przypadkach.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have oraz have got w formie twierdzącej używane do potwierdzenia stanów takich jak własność, związki, choroby i cechy podmiotu. Nie możemy jednak użyć jednego zamiast drugiego.

 • Have wyraża czynności w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Struktura:
  Subject + have/has + object + … (has dla 3 os. l. pojedynczej)
 • Have got nie wyraża czynności. Ma jedynie czas teraźniejszy. Struktura:
  Subject + have/has got + object + … (has dla 3 os. l. pojedynczej)

Na przykład:
— “have lunch at 2 p.m.” / “have got lunch at 2 p.m.“= tutaj have wyraża czynność.
— “have a car.” / “I’ve got a car.” = Używamy have oraz have got bo wyraża posiadanie czegoś w teraźniejszości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises