Unit 4.2

Have oraz Have got zdania twierdzące

Introduction

Have/Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Formy czasownika have oraz have got w czasie teraźniejszym to:

To have

Jego struktura w formie twierdzącej jest:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has.
 • Nie ma krótkiej formy have w formie twierdzącej w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Subject Have/Has
I have
You have
He has
She has
It has
We have
You have
They have

To have got

Jego struktura w formie twierdzącej jest:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: dla trzeciej osoby liczby pojedynczej następuje zmiana have na has.
Subject Have/Has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

 

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have and have got są używane by oznajmić, że ktoś coś ma, np. rodzeństwo, chorobę, długie włosy. Dlatego mówimy, że używamy tego czasownika, by mówić o relacjach, chorobach oraz cechach. Have oraz have got nie są wymienne we wszystkich przypadkach.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have oraz have got w formie twierdzącej używane do potwierdzenia stanów takich jak własność, związki, choroby i cechy podmiotu. Nie możemy jednak użyć jednego zamiast drugiego.

 • Have wyraża czynności w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Struktura:
  Subject + have/has + object + … (has dla 3 os. l. pojedynczej)
 • Have got nie wyraża czynności. Ma jedynie czas teraźniejszy. Struktura:
  Subject + have/has got + object + … (has dla 3 os. l. pojedynczej)

Na przykład:
— “have lunch at 2 p.m.” / “have got lunch at 2 p.m.“= tutaj have wyraża czynność.
— “have a car.” / “I’ve got a car.” = Używamy have oraz have got bo wyraża posiadanie czegoś w teraźniejszości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License