Unit 7.2

Wyrażenia przyimkowe


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Wyrażenia przyimkowe [prepositional phrases] to połączenia przyimka z inną częścią zdania (rzeczownikiem, zaimkiem, formą gerund…)

Form

Wyrażenie przyimkowe składa się z przyimka wraz z inną częścią zdania (rzeczownikiem, zaimkiem, formą gerund…).

Wyrażenia przyimkowe mają takie struktury:

 • Preposition + noun: at, under and on.
 • Preposition + pronoun: with, to and from.
 • Preposition + gerund: without, after and before.

Example

Preposition + noun

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

Preposition + pronoun

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

Preposition + gerund

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Use

W zdaniu wyrażenie przyimkowe używane jest na kilka sposobów.

 • Jako przymiotnik (odpowiada na pytanie który?);
 • Jako przysłówek czasu lub miejsca (odpowiada na pytania takie jak Jak? Kiedy?  Gdzie?);
 • Jako fraza rzeczownikowa;
 • Z tzw. double object verbs.

Summary

Wyrażenia przyimkowe [prepositional phrases] to połączenie przyimka z inną częścią zdania.

Na przykład:
— Preposition + noun: “I never arrive on time.”
— Preposition + pronoun: “She took an interesting book with her.”
— Preposition + gerund: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License