Unit 7.2

Wyrażenia przyimkowe

Introduction

Wyrażenia przyimkowe [prepositional phrases] to połączenia przyimka z inną częścią zdania (rzeczownikiem, zaimkiem, formą gerund…)

Form

Wyrażenie przyimkowe składa się z przyimka wraz z inną częścią zdania (rzeczownikiem, zaimkiem, formą gerund…).

Wyrażenia przyimkowe mają takie struktury:

 • Preposition + noun: at, under and on.
 • Preposition + pronoun: with, to and from.
 • Preposition + gerund: without, after and before.

Example

Preposition + noun

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

Preposition + pronoun

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

Preposition + gerund

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
  • I usually eat breakfast before going to school.

Use

W zdaniu wyrażenie przyimkowe używane jest na kilka sposobów.

 • Jako przymiotnik (odpowiada na pytanie który?);
 • Jako przysłówek czasu lub miejsca (odpowiada na pytania takie jak Jak? Kiedy?  Gdzie?);
 • Jako fraza rzeczownikowa;
 • Z tzw. double object verbs.

Summary

Wyrażenia przyimkowe [prepositional phrases] to połączenie przyimka z inną częścią zdania.

Na przykład:
— Preposition + noun: “I never arrive on time.”
— Preposition + pronoun: “She took an interesting book with her.”
— Preposition + gerund: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License