წინდებულიანი ფრაზები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულისა და სხვა ელემენტის კომბინაცია წინადადებაში (არსებითი სახელი, ნაცვალსახელი, მიმღეობა…).

Form

წინდებულიანი ფრაზები შედგება წინდებულისა და სხვა ელემენტისგან (არსებითი სახელი, ნაცვალსახელი, მიმღეობა…).

წინდებულიანი ფრაზებს აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:

 • წინდებული + არსებითი სახელი: at, under and on.
 • წინდებული + ნაცვალსახელი: with, to and from.
 • წინდებული + მიმღეობა: without, after and before.

Example

წინდებული + არსებითი სახელი

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

წინდებული + ნაცვალსახელი

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

წინდებული + მიმღეობა

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.

Use

წინადადებაში წინდებულიანი ფრაზები გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციით.

 • როგორც ზედსართავი (პასუხობს სიტყვაზე რომელი მათგანი – Which one?);
 • როგორც დროისა და ადგილის ზმნიზედა (პასუხობს კითხვებზე როგორ? როდის? სად? – How? When? Where?);
 • როგორც სახელური ფრაზა;
 • ორმაგი ობიექტის მქონე ზმნებთან.

Summary

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულისა და სხვა ელემენტის კომბინაცია წინადადებაში.

მაგალითად:
— წინდებული + არსებითი სახელი: “I never arrive on time.”
— წინდებული + ნაცვალსახელი: “She took an interesting book with her.”
— წინდებული+ მიმღეობა: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License