წინდებულიანი ფრაზები

Contributors

Introduction

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულისა და სხვა ელემენტის კომბინაცია წინადადებაში (არსებითი სახელი, ნაცვალსახელი, მიმღეობა…).

Form

წინდებულიანი ფრაზები შედგება წინდებულისა და სხვა ელემენტისგან (არსებითი სახელი, ნაცვალსახელი, მიმღეობა…).

წინდებულიანი ფრაზებს აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:

 • წინდებული + არსებითი სახელი: at, under and on.
 • წინდებული + ნაცვალსახელი: with, to and from.
 • წინდებული + მიმღეობა: without, after and before.

Example

წინდებული + არსებითი სახელი

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

წინდებული + ნაცვალსახელი

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

წინდებული + მიმღეობა

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.

Use

წინადადებაში წინდებულიანი ფრაზები გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციით.

 • როგორც ზედსართავი (პასუხობს სიტყვაზე რომელი მათგანი – Which one?);
 • როგორც დროისა და ადგილის ზმნიზედა (პასუხობს კითხვებზე როგორ? როდის? სად? – How? When? Where?);
 • როგორც სახელური ფრაზა;
 • ორმაგი ობიექტის მქონე ზმნებთან.

Summary

წინდებულიანი ფრაზები [Prepositional phrases] არის წინდებულისა და სხვა ელემენტის კომბინაცია წინადადებაში.

მაგალითად:
— წინდებული + არსებითი სახელი: “I never arrive on time.”
— წინდებული + ნაცვალსახელი: “She took an interesting book with her.”
— წინდებული+ მიმღეობა: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

License