სიხშირის ზმნიზედა

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

Form

სიხშირის ზმნიზედა ძირითადად დგას დამხმარე ზმნის to be ან to have წინ და მთავარი ზმნის შემდეგ.

მისი მდებარეობაა:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მთავარი სიხშირის ზმნიზედებია: never, rarely, sometimes, often, usually და always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

სიხშირის ზმნიზედა გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ. ძირითადი სიხშირის ზმნიზედებია:

 • Always (ყოველთვის);
 • Never (არასოდეს);
 • Often (ხშირად);
 • Rarely (იშვიათად);
 • Sometimes (ხანდახან);
 • Usually (როგორც წესი).

Summary

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

მთავარი სიხშირის ზმნიზედებია: always, neveroften, rarely, sometimes და usually.

მისი მდებარეობა წინადადებაში არის:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მაგალითად:
— “I’m always at school in the morning.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be (always დგას მის შემდეგ).
— “I always go to school in the mornings.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be (always დგას მის წინ).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

License