სიხშირის ზმნიზედა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

Form

სიხშირის ზმნიზედა ძირითადად დგას დამხმარე ზმნის to be ან to have წინ და მთავარი ზმნის შემდეგ.

მისი მდებარეობაა:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მთავარი სიხშირის ზმნიზედებია: never, rarely, sometimes, often, usually და always.

Example

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Use

სიხშირის ზმნიზედა გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ. ძირითადი სიხშირის ზმნიზედებია:

 • Always (ყოველთვის);
 • Never (არასოდეს);
 • Often (ხშირად);
 • Rarely (იშვიათად);
 • Sometimes (ხანდახან);
 • Usually (როგორც წესი).

Summary

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

მთავარი სიხშირის ზმნიზედებია: always, neveroften, rarely, sometimes და usually.

მისი მდებარეობა წინადადებაში არის:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

მაგალითად:
— “I’m always at school in the morning.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be (always დგას მის შემდეგ).
— “I always go to school in the mornings.” = მოქმედება გამოხატულია ზმნით to be (always დგას მის წინ).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License