Unit 8.1

Tezlik Zərfləri

Introduction

Zərflər [adverbs] cümlələrin, bəndlərin və ya bəndlərin müxtəlif elementlərinin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən sözlərdir. Zərflər geniş bir məlumat təmin edə bilərlər.

Tezlik zərfləri [adverbs of frequency] hadisənin tezliyi haqqında məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Form

Tezlik zərfləri adətən to be və ya to have köməkçi fellərindən sonra və digər fellərdən əvvəl yerləşdirilir.

Cümlədə quruluşu belədir:
Mübtəda + be/have + zərf + …
Mübtəda + zərf + fel + …

Əsas tezlik zərfləri: alwaysneveroftenrarelysometimesusually

Example

 • always go on holiday to Egypt.
 • never went to Thailand in the end.
 • He often seems to be tired.
 • rarely go to restaurants.
 • He sometimes buys newspapers.
 • usually go to school on time.

Use

Bir şeyin tezliyi haqqında məlumat verdikdə tezlik zərfləri istifadə olunur.

Əsas tezlik zərfləri bunlardır:

 • Always (həmişə);
 • Never (heç vaxt);
 • Often (tez-tez);
 • Rarely (nadir hallarda);
 • Sometimes (bəzi hallarda, ancaq tez-tez olmayan);
 • Usually (adətən).

Summary

Tezlik zərfləri [adverbs of frequency] hadisənin tezliyi haqqında məlumat verir.

Əsas tezlik zərfləri bunlardır: alwaysneveroftenrarely, sometimesusually.

Tezlik zərflərini [adverbs of frequency] cümlədə işlədərkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra to be və ya to have, sona isə zərf [adverb] gəlir. Lakin mübtəda ilə başlayıb zərf [adverb] və fel ilə davam edən cümlə də işlədə bilərik.

Məsələn:
— “I’m always at school in the morning.” = Hərəkət to be feli ilə ifadə olunur (always sonra işlədilir).
— “I always go to school in the mornings.” = Hərəkət to go felilə ifadə olunur (always əvvəl işlədilir).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.