Unit 5.1

Yiyəlik halı

Advertising

Introduction

Yiyəlik halı [possessive case] bir insana və ya heyvana aid olan şeylər haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Bu haldan hətta bir şeyin başqa bir şeyə aid olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur.

Form

Yiyəlik halının üç quruluş forması var:

  • Tək halında tək isimlərə apostrof və s artırırıq (‘s): catcat‘s;
  • Cəm halında cəm isimlərin sonuna artırırıq(): catscats;
  • Qaydasız cəm halında qaydasız cəm isimlərə apostrof və s artırırıq (‘s): peoplepeople‘s.

Example

Tək:

  • This is my sister‘s room (bir bacı).
  • You can find my friend‘s number here (bir dost).

Cəm:

  • This is my sisters’ room (iki və ya daha çox bacı).
  • You can find my friends’ numbers here (iki və ya daha çox dost).

Qaydasız cəm:

  • These children‘s mobile phones are missing (iki və ya daha çox uşaq).
  • She took these women‘s phone numbers (iki və ya daha çox qadın).

Use

Bir insana və ya bir heyvana aid olan şeylərdən danışarkən yiyəlik halından istifadə edirik, eyni zamanda mübtədanın əlaqələrini və fiziki xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Summary

Yiyəlik halı [possessive case] bir insana və ya bir heyvana aid olan şeylər, həm də mübtəda ilə əlaqələr və fiziki xüsusiyyətlər haqqında danışmaq üçün istifadə olunur.

Məsələn :
— Tək isimlərdə [singular nouns], (-‘s) artırırıq: “The cat‘s ball is on the sofa.” = Top bir pişiyə məxsusdur.
— Cəm isimlərdə [plural nouns], () artırırıq: “The cats ball is on the sofa.” = Top birdən çox pişiyə məxsusdur.
— Qaydasız cəm isimlərdə [irregular plural nouns], (-‘s) artırırıq: “The children‘s ball is on the sofa.” = Uşaqlar qaydasız cəm haldadır.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License