Unit 3.1

Mürəkkəb İsimlər

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Mürəkkəb isim [compund noun] sözlərin birləşməsindən əmələ gələn isimdir.

Form

Mürəkkəb isim, yeni bir isim yaratmaq üçün birləşdirilən iki və ya daha çox mövcud sözün yaratdığı bir isimdir.

Ən çox istifadə olunan mürəkkəb isimlər bunlardır:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • Air + Port ⇒ I am waiting for you at the airport.
  • Black + board ⇒ A blackboard is a board often used in schools.
  • Foot + Ball ⇒ You need a ball to play football.

Use

Yeni mənalı yeni sözlər yaratmaq üçün mürəkkəb isimlərdən istifadə edirik.

Summary

Mürəkkəb isim iki və ya daha çox sözün yaratdığı və yeni məna kəsb edən bir isimdir.

Ən çox istifadə olunan mürəkkəb isimlər bunlardır: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Məsələn:
Bed (dincəlmək üçün yer) + room (divarlarla əhatəli yer) → Bedroom (istirahət etmək üçün istifadə edilən yataqlı yer).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License