Unit 8.2

Qaydasız Sözlərin Müqayisə və Üstünlük Dərəcəsi

Advertising

Introduction

Müqayisə dərəcəsi [comparative] iki şeyi, insanı və ya hərəkəti müqayisə etmək üçün, üstünlük dərəcəsi [superlative] isə mükəmməl bir şeyin, şəxsin və ya hərəkətin üstünlüyünü ifadə edir.

Müqayisə və üstünlük dərəcəsi olan bəzi qaydasız [irregular] sifət və zərflər var.

Form

Qaydasız sözlərin müqayisə üstünlük dərəcəsi ümumi düzəliş qaydasına əməl etmir, onları əzbərdən öyrənmək lazımdır. Ən çox istifadə edilən qaydasız müqayisə və üstünlük dərəcəli sifətzərflər bunlardır:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Müqayisə

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Üstünlük

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Qaydasız sözlərin müqayisə üstünlük dərəcəli adi qaydalarla eyni şəkildə istifadə olunur.

Summary

Qaydasız sifətlər/ zərflərlə [irregular adjectives/adverbs] müqayisə [comparative] və üstünlük [superlative] dərəcəsi adi sözlərlə eyni şəkildə yarana bilməz və əzbərdən öyrənilməlidir.

The most commonly used are:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Məsələn:
— Müqayisə: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Üstünlük: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License