Unit 8.2

Qaydasız Sözlərin Müqayisə və Üstünlük Dərəcəsi

Contributors

Introduction

Müqayisə dərəcəsi [comparative] iki şeyi, insanı və ya hərəkəti müqayisə etmək üçün, üstünlük dərəcəsi [superlative] isə mükəmməl bir şeyin, şəxsin və ya hərəkətin üstünlüyünü ifadə edir.

Müqayisə və üstünlük dərəcəsi olan bəzi qaydasız [irregular] sifət və zərflər var.

Form

Qaydasız sözlərin müqayisə üstünlük dərəcəsi ümumi düzəliş qaydasına əməl etmir, onları əzbərdən öyrənmək lazımdır. Ən çox istifadə edilən qaydasız müqayisə və üstünlük dərəcəli sifətzərflər bunlardır:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Müqayisə

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Üstünlük

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Qaydasız sözlərin müqayisə üstünlük dərəcəli adi qaydalarla eyni şəkildə istifadə olunur.

Summary

Qaydasız sifətlər/ zərflərlə [irregular adjectives/adverbs] müqayisə [comparative] və üstünlük [superlative] dərəcəsi adi sözlərlə eyni şəkildə yarana bilməz və əzbərdən öyrənilməlidir.

The most commonly used are:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Məsələn:
— Müqayisə: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Üstünlük: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License