Unit 4.2

Have və Have got Təsdiq Halı

Advertising

Introduction

Have/have got sahiblik, münasibət, xəstəliklər, insanlar və əşyaların xüsusiyyətləri kimi halları ifadə etmək üçün istifadə olunan bir feldir.

Təsdiq halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

Havehave got indiki zamanda belə işlənir:

To have

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda + have/has + tamamlıq + …

 • Have/has: təsdiq halda üçüncü şəxsin təkində have has olur;
 • Üçüncü şəxsin təkində təsdiq halda have-in qısa forması yoxdur.
Subject have/has Short form
I have I‘ve
You have You‘ve
He has
She has
It has
We have We‘ve
You have You‘ve
They have They‘ve

To have got

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda + have/has got + tamamlıq + …

 • Have/has: təsdiq halda üçüncü şəxsin təkində have has olur
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogsshe has two dogsshe will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogsshe has got two dogsshe will have got two dogs.

Use

Birinin kiməsə/bir şeyə sahib olduğunu təsdiqləyəndə havehave got istifadə edirik. Bunları əlaqələri, xəstəlikləri, insanların və əşyaların xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün də istifadə edirik. Lakin onlar tamamilə dəyişdirilə bilməzlər.

To have

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər;
 • Keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

To have got

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz;
 •  Yalnız indiki zamanı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Summary

Təsdiq halda havehave got münasibətin sahiblik, münasibət, xəstəliklər və xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Ancaq birinin əvəzinə digərini istifadə edə bilmərik.

 • Have keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. Təsdiq halda mübtəda, sonra have, sonra da tamamlıq işlənir. Üçüncü şəxsin təkində has işlənir.
 • Have got hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz və yalnız indiki vaxtı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. Təsdiq halda mübtəda, sonra have got, sonra da tamamlıq işlənir. Üçüncü şəxsin təkində has işlənir.

Məsələn:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.” = Hərəkət olduğu üçün have işlənir.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = İndiki zamanda bir şəxsin mülkiyyəti olduğu üçün havehave got işlənir.

QEYD: Have hərəkətlərdən danışmaq üçün müəyyən zamanlarda köməkçi bir fel kimi də istifadə olunur. Bunun üçün have got işlədə bilmərik. (“You have done it.” / You have got done it.).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License