Unit 2.1

Qadın cinsindəki isimlərin quruluşu

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Bəhs etdiyimiz şəxs qadın olduqda, kişi cinsinin qadın versiyasını yarada bilərik.

Form

Qadın cinsli isimləri yalnız bir sufiks əlavə etməklə kişi cinsli isimlərdən yarana bilər. Qadın cinsli isimlərin meydana gəlməsinin müxtəlif halları bunlardır:

Regular

Əksər hallarda, kişi cinsinə -ess əlavə edərək qadın cinsini əldə edirik.

Masculine Feminine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Irregular

Ancaq müntəzəm olaraq baş verən bəzi istisnaları tapa bilərik:

  • tor or –ter suffiksli isimlər –tr və –ess suffikslərinə çevrilir;
Masculine Feminine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • e sonluqlu isimlərə –ss artırılır;
Masculine Feminine
Prince Princess
  • Vurğulu sait + samit sonluqlu isimlərdə eyni samit əlavə olunur, daha sonra –ess artırılır.
Masculine Feminine
God Goddess

Example

Qaydalı

  • CountThe Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Qaydasız

 -tor və ya -ter suffiksli isimlər

  • ActorShe is my favourite actress.
  • Waiter ⇒ These girls are waitress.

-e suffiksli isimlər

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Vurğulu sait+samitlə bitən isimlər

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Bəhs etdiyimiz şəxs bir qadın olduqda qadın cinsli isimlərdən istifadə edirik və ismin mümkün bir qadın versiyası var.

Buna bəzi istisnalar və qaydasızlıqlar var ki, onları əzbərdən öyrənmək lazımdır.

Summary

Qadın cinsli isimləri [feminine nouns] yalnız bir suffiks əlavə etməklə kişi cinsli isimlərdən yarana bilər. Əksər hallarda, erkək cinsinə -ess əlavə edərək qadın cinsini əldə edirik.

Məsələn:
— “Lion” ⇒ “Lioness” = İsmin sonuna -ess əlavə edirik.

Lakin ismin sonluğundan asılı olaraq qadın cinsli [feminine nouns] isimlərin quruluşunda bəzi qaydasızlıqlar var.

Məsələn:
tor və ya –ter suffiksli isimlər –tr və –ess suffikslərinə çevrilir: “Conductor” ⇒ “Conductress“.
e sonluqlu isimlərə –ss artırılır: “Prince” ⇒ “Princess“.
Vurğulu sait + samit sonluqlu isimlərdə eyni samit əlavə olunur, daha sonra –ess artırılır: “God” ⇒ “Goddess“.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License