Unit 4.1

Müəyyən artikllər

Advertising

Introduction

Artikllər [articles] isimləri təyin edən sözlərdir və onlar təyinedicilər adlanan sözlər qrupuna aiddir. İki növ artikl var: müəyyən [definite] və qeyri-müəyyən [indefinite].

Spesifik şeylərə istinad etmək üçün müəyyən artikllərdən [definite articles] istifadə edilir.

Form

Müəyyən artikl adətən həm tək, həm də cəm isimlərindən, isim ifadələrindən və ya sifətlərdən əvvəl yerləşdirilir.

İsimlərdən əvvəl istifadə etdiyimiz yalnız bir müəyyən artikl var: the.

Example

 1. Adlarında aşağıdakı sözlərin göründüyü ölkələr: krallıq, respublika və ya dövlətlər
  • The United KingdomThe Czech RepublicThe United States.
 2. Cəm halındakı ölkə adları
  • The Netherlands.
 3. Müəyyən yerlər, binalar, nəqliyyat vasitələri, xidmətlər
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Every day I listen to the radio.
 4. Cəm haldakı ailə adları
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Qəzetlər
  • The New York Times.
 6. Dağ silsilələri, okeanlar, çaylar və ada qrupları
  • The AlpsThe Pacific OceanThe NileThe Azores.
 7. Çalğı alətləri
  • I play the piano.
 8. Üstünlük sifətləri
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Mövcud olan tək şey
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Əvvəl ifadə olunan bir şey
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Həm danışana, həm də həmsöhbətə əvvəldən məlum olan müəyyən şeylərə istinad edərkən müəyyən artikllərdən istifadə olunur.

Müəyyən artikl aşağıdakı hallarda istifadə olunur:

 1. Adlarında aşağıdakı sözlərin göründüyü ölkələr: krallıq, respublika və ya dövlətlər;
 2. Cəm halındakı ölkə adları;
 3. Müəyyən yerlər, binalar, nəqliyyat vasitələri, xidmətlər;
 4. Cəm haldakı ailə adları;
 5. Dağ silsilələri, okeanlar, çaylar və ada qrupları;
 6. Çalğı alətləri;
 7. Qəzetlər;
 8. Üstünlük sifətləri;
 9. Mövcud olan tək şey (the sunthe moonthe sky…);
 10. Əvvəl ifadə olunan bir şey (təkrardan yayınmaq üçün).

Summary

Müəyyən artikl the [definite article the], müəyyən bir şeyə istinad etmək üçün istifadə edilən təyinedicidir. Həm tək, həm də cəm isimlərindən, isim ifadələrindən və ya sifətlərdən əvvəl yerləşdirilir. 

Məsələn:
— “I think the dog is hungry.” = Xüsusi bir itə müraciət etmək üçün the istifadə edirik.
♦ “There is a dog in your garden.” = Xüsusi olmayan bir itə müraciət etmək üçün qeyri-müəyyən a/an artiklini [indefinite article a/an] istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Müəyyən artikllər isimləri təyin etmək üçün istifadə olunur və həm tək, həm də cəm isimlərdən əvvəl qoyulur.

Müəyyən artikllərdən (spesifik şeyləri ifadə edən) başqa qeyri-müəyyən artikllər (qeyri-spesifik şeyləri ifadə edən) və kəmiyyət təyinediciləri (miqdarı göstərir) də mövcuddur.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License