Unit 5.1

Would: Bacarıq üçün işlədilən modal fel

Advertising

Introduction

Modal fel özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirən, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi fel növüdür.

Would qabiliyyəti və ya fürsət fikrini ifadə etmək, bir hadisə və ya hadisənin baş vermə ehtimalını və ya mümkünsüzlüyünü ifadə etmək, icazə istəmək və ya vermək üçün istifadə olunan modal feldir.

Form

Would modal feli köməkçi fel kimi istifadə olunur və üç formaya malikdir:

Təsdiq

Təsdiq halında quruluşu:
Mübtəda + would + fel + …

 • Would felinin təsdiq halında qısaltması ‘d-dır.
Subject would Verb
I would work
You would work
He would work
She would work
It would work
We would work
You would work
They would work

İnkar

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + would + not + fel + …

 • Would felinin inkar halında qısaltması wouldn’t-dır.
Subject would + not Verb
I would not work
You would not work
He would not work
She would not work
It would not work
We would not work
You would not work
They would not work

Sual

Sual:
Would + mübtəda + fel + …?

Would Subject Verb Question Mark
Would I work ?
Would you work ?
Would he work ?
Would she work ?
Would it work ?
Would we work ?
Would you work ?
Would they work ?

Example

 1. Təkliflər və dəvətlər
  • Would you like to come to my cousin’s party?
 2. Nəzakətli xahişlər
  • Would you open the window, pleaseIt’s hot today.
 3. Seçimlər/istəklər
  • I would like to have some coffee.
 4. Keçmişdəki istəklər
  • She would stay with her Grandma during the summer. 
  • She wouldn’t stay in the city during summer.
  • Would she stay in the countryside during summer?

Use

Aşağıdakı hallarda ifadə edərkən would istifadə olunur:

 1. Təkliflər və dəvətlər: təklif etmək və ya kimisə dəvət etmək;
 2. Nəzakətli xahişlər: nəzakətli istəklər etmək;
 3. Seçimlər/istəklər: üstünlüklər və ya istəklər haqqında danışmaq;
 4. Keçmişdəki istəklər: keçmişdə bir şey edə bilmək.

Summary

Would modal feli təklif və dəvətləri, nəzakətli xahişlər, seçiçlər/istəkləri və keçmişdə istəyi ifadə edir.

Fərqli formalarda istifadə edilir:

 • Təsdiq: Mübtəda ilə başanılır, sonra would və fel gəlir.
 • İnkar: Mübtəda ilə başanılır, sonra would not və fel gəlir.
 • Sual: Would ilə başlanılır, sonra mübtəda və fel gəlir (cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur).

Məsələn:
— Təsdiq: “She would play the piano.”
— İnkar: “She wouldn’t play the piano.”
— Sual: “Would she play the piano?

QEYD: Forma, üçüncü şəxsin təki də daxil olmaqla, hər zaman eyni qalır.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License