Unit 4.2

Have və Have got Sual Halı

Advertising

Introduction

Have/have got sahiblik, münasibət, xəstəliklər, insanlar və əşyaların xüsusiyyətləri kimi halları ifadə etmək üçün istifadə olunan bir feldir.

Sual halında ifadə edildikdə bir şeyin sahibliyi barədə sual verir.

Form

Havehave got indiki zamanda belə işlənir:

To have

Sual halında quruluşu:
Do/Does + mübtəda + have + tamamlıq + …?

 • Do/does: sual halında üçüncü şəxsin təkində do does olur:
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Sual halında quruluşu:
Have/Has + mübtəda + got + tamamlıq+ …?

 • Have/has: sual halında üçüncü şəxsin təkində have has olur.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?does she have two dogs?will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?has she got two dogs?will she have got two dogs?

Use

Birinin kiməsə/bir şeyə sahib olduğunu soruşduqda Do I have…?Have I got…? istifadə edirik. Bunları əlaqələri, xəstəlikləri, insanların və əşyaların xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün də istifadə edirik. Lakin onlar tamamilə dəyişdirilə bilməzlər.

To have

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər;
 • Keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

To have got

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz;
 •  Yalnız indiki zamanı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Summary

Sual halında havehave got münasibətin sahiblik, münasibət, xəstəliklər və xüsusiyyətlərini soruşmaq üçün istifadə olunur. Ancaq birinin əvəzinə digərini istifadə edə bilmərik.

 • Have keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. İnkar halda do, daha sonra mübtəda, have, ondan sonra tamamlıq və sonda sual işarəsi işlənir. Üçüncü şəxsin təkində does işlənir.
 • Have got hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz və yalnız indiki vaxtı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. Sual halında have ilə başlanır, daha sonra mübtəda, got və tamamlıq gəlir (cümlə sual işarəsi ilə bitir) Üçüncü şəxsin təkində has işlənir.

Məsələn:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Hərəkət olduğu üçün have işlənir.
— “Have I got a car?” = İndiki zamanda bir şəxsin mülkiyyəti olduğu üçün have got işlənir.

QEYD: Have hərəkətlərdən danışmaq üçün müəyyən zamanlarda köməkçi bir fel kimi də istifadə olunur. Bunun üçün have got işlədə bilmərik. (“Have you done it?” / Have you got done it?).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License