Unit 10.2

Like, Love və Hate

Advertising

Introduction

Like, lovehate kimi fellər bir şey haqqında müsbət (sevgi və ya xoş) və ya mənfi (nifrət) duyğularını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Form

Like, lovehate kimi felləri nəzərdən keçirərkən quruluş olaraq və nisbətən fərqli mənalara sahib iki növ quruluş tapa bilərik:
Like/Love/Hate + gerund [fel + -ing] + …
Like/Love/Hate + məsdər [to + fel] + …

Lovehate sözlərindən sonra-ing hissəcəyi məsdərdən daha çox istifadə olunur.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad.
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Seçim və zövqlərimizi müsbət və ya mənfi bir şəkildə ifadə etmək üçün hatelikelove sözlərindən istifadə edirik:

 • Like: əlverişli bir hiss, istək və ya üstünlük;
 • Love: bir insana və ya bir şeyə qarşı sıx bir sevgi duyğusu;
 • Hate: (kimisə və ya bir şeyi) çox sevməmək.

Fellərdən sonra bunlar istifadə olunur

 • Gerund: hərəkəti vurğulamaq;
 • Məsdər: aksiyanın nəticələrinə daha çox əhəmiyyət vermək.

Summary

Like, lovehate felləri bəyəndiyimiz və ya bəyənmədiyimiz bir şeyi ifadə etmək, üstünlük və zövqləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bu fellər istifadə edildikdə quruluşu və nisbətən mənası fərqli olan gerund və ya məsdərli fel ilə birlikdə işlənilir.

Quruluşu:
Like, love və ya hate, daha sonra gerund [fel + -ing].
Like, love və ya hate, daha sonra məsdər [to + fel].

Məsələn:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.” = Əlverişli üstünlük.
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.” = Güclü bir duyğu və ya sevgi.
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.” = Nifrət.

 + gerund ilə olan ilk cümlə hərəkəti və ya təcrübəni vurğulayır. + məsdər ilə olan ikinci cümlə hərəkət və ya hadisənin nəticələrinə daha çox əhəmiyyət verir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License