Giriş

Bu kitabda İngilis dilini öyrənmək üçün ilk addım olan A1 səviyyəli qrammatika mövzuları var. Kitab Azərbaycan dilindədir və azərbaycanlı tələbələr üçün İngilis dilini ikinci bir dil olaraq öyrənmələri üçün hazırlanmışdır. “My English Skills” kitabının bəzi hissələri bura daxildir. Tamamilə ingilis dilində yazılıb və digər ana dillər üçün əsas olaraq hazırlanıb. Hazırladığımız tədris proqramı ilə lazımi məlumatlar və fənlər tədris planında tərtib edilmiş və ehtiyaclarınıza uyğun şəkildə təşkil edilmişdir.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

  • Giriş from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=17