Unit 9.2

Yiyəlik əvəzlikləri

Advertising

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bir şeyin kiməsə məxsus olduğunu göstərmək üçün istifadə olunan təyinedicilərdir.

Form

Yiyəlik əvəzlikləri ismin yerində istifadə olunur. Əvəzliklərdən əvvəl artikllər və digər təyinedicilərdən istifadə etmirik.

Yiyəlik əvəzlikləri bunlardır:

Subject Pronouns Possessive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Bir şeyin kiməsə məxsus olduğunu göstərmək üçün və isimlərin təkrarlanmaması üçün yiyəlik əvəzliklərindən istifadə edirik.

Summary

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bir şeyin bir insana və ya heyvana aid olduğunu ifadə etmək üçün istifadə olunur. Cinslərinə və saylarına görə fərqlənirlər və təkrarın qarşısını almaq üçün isim əvəzinə yerləşdirilir.

Yiyəlik əvəzlikləri [possessive pronouns] bunlardır: mine, yours, his, hers, its, ours, yourstheirs.

Məsələn:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümlədə başqa elementi əvəzləyir (yiyəlik əvəzliyidir [possessive pronouns]).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Hermy cümlədə başqa elementi təsvir edir (yiyəlik sifətləridir [possessive adjectives]).

QEYD: Əvəzliklərdən əvvəl təyinedicidən istifadə olunmur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

 

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License