Unit 6.2

Gerund

Advertising

Introduction

Gerund, bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad edən bir isim kimi fəaliyyət göstərən bir feldir.

Form

Gerund felin əsas forması və -ing-dən ibarətdir.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Gerund bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad etmək üçün istifadə edilir.

Felin sonuna “-ing” hissəciyi artırmaqla əmələ gəlir və ismə çevrilir.

Summary

Gerund, bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad edən bir isim kimi fəaliyyət göstərən bir feldir. Gerundlar felin  -ing artırmaqla əmələ gəlir.

Məsələn:
— “I like playing football.“ = Play  sözünün gerund forması playing-dir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Gerund exercises (37).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

  • Gerund from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=104