მიმღეობა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მიმღეობა [Gerund] არის ზმნა, რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სახელი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

Form

მიმღეობა შედგება ზმნის საწყისი ფორმისა და -ing სუფიქსისგან.

Example

  • He is good at teaching Spanish.
  • She enjoys playing with her friends.
  • Counting to ten is easy.

Use

მიმღეობა გამოიყენება როგორც არსებითი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

Summary

მიმღეობა [Gerund] არის ზმნა, რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც სახელი და მიემართება მოქმედებას, პროცესს ან მდგომარეობას.

მაგალითად:
She is good at dancing.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License