არაწესიერი არსებითი სახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

მრავლობითი [Plural] რიცხვი გამოიყენება ერთზე მეტი ადამიანის, ცხოველის ან საგნის აღსანიშნავად.

ზოგიერთი არსებითი სახელი არ მიჰყვება წესებს, მათ არაწესიერს [irregular] ვუწოდებთ და მათი მრავლობითი ფორმა განსხვავებულად ყალიბდება.

Form

არაწესიერი მრავლობითი არსებითი სახელები არ იმატებენ -s-ს ან -es-ს. არ არსებობს წესები, რომელთა საშუალებითაც ავხსნიდით როგორ ყალიბდება ამ არსებითი სახელების მრავლობითი ფორმა. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არსებითი სახელები არაწესიერი მრავლობითით არის:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

არაწესიერი მრავლობითი სახელები გამოიყენება ისევე, როგორც წესიერი, მაგრამ მათი ჩამოყალიბების გზები განსხვავებულია.

Summary

არ არსებობს წესები, რომელთა საშუალებითაც ავხსნიდით როგორ ყალიბდება არაწესიერი მრავლობითი [irregular plural] ფორმა, ამიტომ ისინი უბრალოდ უნდა დავიზეპიროთ.

ყველაზე გავრცელებულია: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

მაგალითად:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License