არაწესიერი არსებითი სახელები


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

მრავლობითი [Plural] რიცხვი გამოიყენება ერთზე მეტი ადამიანის, ცხოველის ან საგნის აღსანიშნავად.

ზოგიერთი არსებითი სახელი არ მიჰყვება წესებს, მათ არაწესიერს [irregular] ვუწოდებთ და მათი მრავლობითი ფორმა განსხვავებულად ყალიბდება.

Form

არაწესიერი მრავლობითი არსებითი სახელები არ იმატებენ -s-ს ან -es-ს. არ არსებობს წესები, რომელთა საშუალებითაც ავხსნიდით როგორ ყალიბდება ამ არსებითი სახელების მრავლობითი ფორმა. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არსებითი სახელები არაწესიერი მრავლობითით არის:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

არაწესიერი მრავლობითი სახელები გამოიყენება ისევე, როგორც წესიერი, მაგრამ მათი ჩამოყალიბების გზები განსხვავებულია.

Summary

არ არსებობს წესები, რომელთა საშუალებითაც ავხსნიდით როგორ ყალიბდება არაწესიერი მრავლობითი [irregular plural] ფორმა, ამიტომ ისინი უბრალოდ უნდა დავიზეპიროთ.

ყველაზე გავრცელებულია: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

მაგალითად:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

License