Unit 2.2

Netaisyklingi Daugiskaitos Daiktavardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Daiktavardžio daugiskaita [plural] naudojama nurodyti, jog yra daugiau nei vienas žmogus, gyvūnas ar daiktas. Kai kuriems daiktavardžiams netaikome daugiskaitos darybos taisyklių, kadangi jie yra netaisyklingi [irregular] ir jų daugiskaita yra formuojama kitaip.

Form

Netaisyklingų daiktavardžių daugiskaitos nesuformuojame tik pridėję -s ar -es galūnes. Nėra taisyklių, aiškinančių, kaip formuojama šių daiktavardžių daugiskaita. Tiesiog turime išmokti šiuos žodžius ir jų daugiskaitos formas atmintinai.

Dažniausiai naudojami netaisyklingi daugiskaitos daiktavardžiai yra:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Netaisyklingi daugiskaitos daiktavardžiai yra naudojami taip pat kaip ir taisyklingi, tačiau yra formuojami skirtingai.

Summary

Nėra netaisyklingų daiktavardžių daugiskaitos [irregular plurals] sudarymo taisyklės, todėl juos reikia išmokti atmintinai.

Dažniausiai naudojami yra šie: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Pavyzdžiui:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License