Unit 2.2

Nereguliarūs Daugiskaitos Daiktavardžiai

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Daugiskaitos [plural] forma yra vartojama nusakyti daugiau nei vieną žmogų, gyvūną, vietą ar daiktą. Kai kurie daiktavardžiai nesilaiko taisyklių, jie yra nereguliarūs [irregular], todėl jų daugiskaitos forma yra formuojama kitaip.

Nereguliarūs daiktavardžiai netampa daugiskaita pridedant -s ar -es. Nėra taisyklių, paaiškinančių kaip šių daiktavardžių daugiskaita yra formuojama. Dažniausiai vartojami nereguliarūs daugiskaitos daiktavardžiai yra:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women
  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Nereguliarūs daugiskaitos daiktavardžiai yra vartojami taip pat kaip ir reguliarūs, tačiau yra formuojami skirtingai.

Nėra nereguliarų daiktavardžių daugiskaitos [irregular plurals] formavimo taisyklės, taigi reikia juos išmokti mintinai.

Dažniausiai vartojami yra šie: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Pavyzdžiui:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book