Unit 8.1

Dažnumo Prieveiksmiai

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie veikia kaip sakinių modifikatoriai, sudėtinio sakinio dalys ar įvairūs jo elementai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Dažnumo prieveiksmiai [adverbs of frequency] vartojami informuoti apie įvykio dažnumą.

Dažnumo prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have, ir prieš kitus veiksmažodžius.

Štai tokios jų pozicijos:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Pagrindiniai dažnumo prieveiksmiai yra šie: never, rarely, sometimes, often, usually ir always.

 • I always go to class.
 • I never lost control.
 • He often seems to be tired.
 • I rarely go to the dentist.
 • He sometimes buys the daily newspaper.
 • I usually go to school on time.

Dažnumo prieveiksmiai vartojami informuoti apie įvykio dažnumą. Pagrindiniai dažnumo prieveiksmiai yra:

 • Always (visada);
 • Never (niekada);
 • Often (dažnai);
 • Rarely (retai);
 • Sometimes (kartais, bet ne visada ir nedažnai);
 • Usually (paprastai).

Dažnumo prieveiksmiai [adverbs of frequency] teikia informaciją apie įvykio dažnumą.

Pagrindiniai dažnumo prieveiksmiai yra: always, neveroften, rarely, sometimes ir usually.

Jų pozicija sakinyje:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Pavyzdžiui:
— „I’m always at school in the morning.“ = Veiksmas yra išreikštas veiksmažodžiu to be (always eina po veiksmažodžio).
— „I always go to school in the mornings.“ = Veiksmas yra išreikštas veiksmažodžiu to go (always eina prieš veiksmažodį).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book