Unit 8.2

Aukščiausiojo laipsnio būdvardžai ir prieveiksmiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Aukščiausiasis būdvardžių/prieveiksmių laipsnis [superlative adjectives/adverbs] naudojamas lyginant daiktus, žmones ar veiksmus. Taip pat išreiškiant pranašumą [expressing the superiority] tam tikro daikto, žmogaus ar veiksmo, kuris turi konkrečios savybės aukščiausiąjį laipsnį.

Form

Aukščiausiasis laipsnis gali būti formuojamas naudojant būdvardžius ar prieveiksmius. Žymimasis artikelis the naudojamas prieš būdvardį/prieveiksmį nurodydamas, kad kažkas yra pranašesnis už kitus.

Sakinio struktūra:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai/prieveiksmiai formuojami skirtingai, priklausomai nuo skiemenų skaičiaus bei jų priesagų.

Vienas skiemuo:

 • Būdvardis/prieveiksmis: pridedame –est (cleancleanest);
 • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga –e: pridedame -st (simple ⇒ simplest);
 • Būdvardžiai, kurie baigiasi viena balse ir vienu priebalsiu: paskutinis priebalsis padvigubėja ir pridedame –est (bigbiggest).

Du skiemenys (su priesaga -y):

 • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga -y-y pakeičiame į –i ir pridedame –est (friendlythe friendliest).

Du skiemenys (be priesagos -y) ar daugiau skiemenų:

 • Būdvardis/prieveiksmis be priesagos -y: prieš būdvardį/prieveiksmį pridedame the most: the most + adjective/adverb (forma nesikeičia) (beautifulthe most beautiful).

Kuomet naudojame the most, būdvardžių/prieveiksmių forma išlieka tokia pati, nepakitusi.

Example

Vienas skiemuo

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Du skiemenys (su priesaga -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Du skiemenys (be priesagos -y) ar daugiau skiemenų

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Naudojame aukščiausiojo laipsnio būdvardžius/prieveiksmius, kai norime išreikšti vieno daikto, žmogaus ar veiksmo pranašumą.

Summary

Naudojame aukščiausiojo laispnio būdvardžius/prieveiksmius [superlative adjectives/adverbs] norėdami palyginti daiktus, žmones ar veiksmus bei išreikšti konkrečios savybės pranašumą [expressing the superiority].

Struktūra: sakinį pradedame veiksniu ir veiksmažodžiu, kurį seka artikelis the ir aukščiausiojo laipsnio būdvardis ar prieveiksmis kartu su atitinkamu daiktavardžiu arba būdvardžiu.

Forma skiriasi priklausomai nuo skiemenų skaičiaus ir būdvardžio priesagos.

Pavyzdžiui:
Vienskiemeniai žodžiai:
— Pabaigoje pridedame -est: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.“
— Su priesaga -e pridedame -st: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.
— Su vienu balse + vienu priebalsiu, padvigubiname priebalsį ir pridedame -est.: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“

Dviskiemeniai žodžiai:
— Su priesaga -y, -y pakeičiama į -i ir pridedama -est„Hungry“ ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“ =

Dviejų ar daugiau skiemenų turintys žodžiai
— (Be priesagos -y) Pridedame most prieš būdvardį/prieveiksmį. „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License