Unit 8.2

Aukščiausi Būdvardžių ir Prieveiksmių Laipsniai

Syntax

Aukščiausi būdvardžių/prieveiksmių laipsniai [superlative adjectives/adverbs] vartojami palyginti [compare] daiktus, žmones ar veiksmus, išreiškiant pranašumą [expressing the superiority] vieno daikto, žmogaus ar veiksmo, kuris turi tam tikros savybės aukštesnį lygį.

Aukščiausi laipsniai gali būti formuojami naudojant būdvardžius ar prieveiksmius. Determinantas the eina prieš būdvardį/prieveiksmį parodydamas, kad kažkas yra pranašesnis už kitus.

Sakinio struktūra:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Aukščiausias būdvardžio/prieveiksmio laipnis formuojamas skirtingai, priklausomai nuo skiemenų skaičiaus bei priesagos.

 • Vienas skiemuo:
  • Būdvardis/prieveiksmis: pridedame –est (cleancleanest);
  • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga –e: pridedame -st (simple ⇒ simplest);
  • Būdvardžiai, kurie baigiasi vienu balsiu ir vienu priebalsiu: padvigubiname paskutinį priebalsį prieš pridedami -est (bigbiggest).
 • Du skiemenys:
  • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga -y-y pasikeičia į –i ir prisideda –est (friendlythe friendliest).
 • Du ar daugiau skiemenų:
  • Būdvardis/prieveiksmis be priesagos -y: pridedame the most prieš būdvardį/prieveiksmį: the most + adjective/adverb (nesikeičia) (beautifulthe most beautiful).

Kai vartojame the most, būdvardžių/prieveiksmių forma išlieka tokia pati.

 • Vienas skiemuo
  • I have the cleanest desk in the office.
  • She has the oldest shop in the street.
  • They tried their hardest to buy an apartment.
 • Du skiemenys su priesaga -y
  • You are the funniest woman alive.
  • She is the friendliest girl I’ve ever met.
  • We wake up the earliest to take shower.
 •  Du ar daugiau skiemenų be priesagos -y
  • I think that tennis is the most boring sport.
  • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
  • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Vartojame aukščiausius būdvardžių/prieveiksmių laipsnius, kai norime išreikšti vieno daikto, žmogaus ar veiksmo pranašumą.

Vartojame aukščiausius būdvardžių/prieveiksmių laipsnius [superlative adjectives/adverbs], kai norime palyginti daiktus, asmenis ar veiksmus, išreikšdami vieno pranašumą, kuris turi tam tikros savybės aukštesnį lygį nei kitas.

Jų struktūra:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Jų formos skiriasi priklausomai nuo skiemenų skaičiaus ir būdvardžio priesagos.

Pavyzdžiui:
Vienas skiemuo:
— Įprasta forma: „Tall“ ⇒ „Claire is the tallest girl in the class.“ = Pridedame -est;
— Su priesaga -e: „Nice“ ⇒ „Anne is the nicest girl I know.“ = Pridedame -st;
— Su vienu balsiu + vienu priebalsiu: „Thin“ ⇒ „Karl is the thinnest.“ = Padvigubiname priebalsį ir pridedame -est.

Du skiemenys
— Su priesaga -y: „Hungry“ ⇒ „Claire is the hungriest girl in the class.“ = -y tampa -i, ir pridedame -est.

Du ar daugiau skiemenų
— (Be priesagos -y): „Tired“ ⇒ „Claire is the most tired girl in the class.“ = Pridedame most prieš būdvardį/prieveiksmį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book