Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis tęstinis laikas (Present Continuous) naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar pokalbio metu, prieš ar po jo.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis patvirtina, jog veiksmas vyksta dabar, t.y. šnekamuoju metu.

Form

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Taisyklingi veiksmažodžiai

Pridedame -ing veiksmažodžio pabaigoje:

 • Teigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be (naudojamas šnekamojoje kalboje ar neformaliame rašyme): I’m – you’re – he’s…
Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Išimtys

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiamos formos išimtys yra šios:

 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: numetama -e ir pridedama -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Veiksmažodžiai, kurie baigiasi priebalsiu, einančiu po balsės; veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą paskutinį skiemenį; veiksmažodžiai, kurie baigiaisi -l raide: priebalsių sudvigubėjimas:
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Veiksmažodžiai su priesaga -ie: numetama -ie ir pridedama -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Veiksmai, vykstantys kalbamuoju momentu
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary.
 2. Suplanuoti veiksmai
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Pokyčiai ir tendencijos
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Nuosekliai atliekami veiksmai
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Laikini įvykiai
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Teigiama esamojo tęstinio laiko forma yra naudojama patvirtinti:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbamuoju metu;
 2. Suplanuotus veiksmus, kurie įvyks ateityje;
 3. Pokyčius ir tendencijas;
 4. Veiksmų nuoseklumą;
 5. Laikinus įvykius, kurie pasibaigs ateityje.

Summary

Esamojo tęstinio laiko (Present continuous) teigiamą formą [affirmative form] naudojame pristatyti situacijas, vykstančias šnekamuoju momentu.

Kai naudojame esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) tegiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkama veiksmažodžio to be forma bei veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne.

Pavyzdžiui:
— „He is working on an important project today.“ = Naudojame esamąjį tęstinį laiką (Present Continuous) išreikšti veiksmą, kuris vyksta kalbamuoju metu.
♦ „He works on important projects.“ = Naudojame esamąjį paprastąjį laiką (Present Simple) išreikšti veiksmą, kuris dabartiniu metu kartojasi ar vyksta nuolatos.

Tačiau yra keletas išimčių, priklausančių nuo veiksmažodžio pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Veiksmažodžiai su priesaga -e: numetama -e ir pridedama -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking„.
— Veiksmažodžiai, kurie baigiasi priebalsiu, einančiu po balsės; veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą paskutinį skiemenį ir veiksmažodžiai, kurie baigiaisi -l raide: priebalsių sudvigubėjimas„Put“ ⇒ „Putting„.
— Veiksmažodžiai su priesaga -ie: numetama -ie ir pridedama -ying: „Tie ⇒ „Tying„.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License