Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Teigiama Forma

Tenses - 3 minutes

Introduction

Esamasis tęstinis laikas (Present Continuous) naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar pokalbio metu, prieš ar po jo.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis patvirtina, jog veiksmas vyksta dabar, t.y. šnekamuoju metu.

Form

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Taisyklingi veiksmažodžiai

Pridedame -ing veiksmažodžio pabaigoje:

 • Teigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be (naudojamas šnekamojoje kalboje ar neformaliame rašyme): I’m – you’re – he’s…
SubjectTo beVerb + -ing
Iamworking
Youareworking
Heisworking
Sheisworking
Itisworking
Weareworking
Youareworking
Theyareworking

Išimtys

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiamos formos išimtys yra šios:

 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: numetama -e ir pridedama -ing.
InfinitiveVerb + -ing
writewriting
smilesmiling
taketaking
 • Veiksmažodžiai, kurie baigiasi priebalsiu, einančiu po balsės; veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą paskutinį skiemenį; veiksmažodžiai, kurie baigiaisi -l raide: priebalsių sudvigubėjimas:
InfinitiveVerb + -ing
sitsitting
beginbeginning
spillspilling
 • Veiksmažodžiai su priesaga -ie: numetama -ie ir pridedama -ying.
InfinitiveVerb + -ing
diedying
lielying
tietying

Example

 1. Veiksmai, vykstantys kalbamuoju momentu
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary.
 2. Suplanuoti veiksmai
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Pokyčiai ir tendencijos
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Nuosekliai atliekami veiksmai
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Laikini įvykiai
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Teigiama esamojo tęstinio laiko forma yra naudojama patvirtinti:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbamuoju metu;
 2. Suplanuotus veiksmus, kurie įvyks ateityje;
 3. Pokyčius ir tendencijas;
 4. Veiksmų nuoseklumą;
 5. Laikinus įvykius, kurie pasibaigs ateityje.

Summary

Esamojo tęstinio laiko (Present continuous) teigiamą formą [affirmative form] naudojame pristatyti situacijas, vykstančias šnekamuoju momentu.

Kai naudojame esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) tegiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkama veiksmažodžio to be forma bei veiksmažodis, kuris baigiasi -ing galūne.

Pavyzdžiui:
— „He is working on an important project today.“ = Naudojame esamąjį tęstinį laiką (Present Continuous) išreikšti veiksmą, kuris vyksta kalbamuoju metu.
♦ „He works on important projects.“ = Naudojame esamąjį paprastąjį laiką (Present Simple) išreikšti veiksmą, kuris dabartiniu metu kartojasi ar vyksta nuolatos.

Tačiau yra keletas išimčių, priklausančių nuo veiksmažodžio pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Veiksmažodžiai su priesaga -e: numetama -e ir pridedama -ing. „Shake“ ⇒ „Shaking„.
— Veiksmažodžiai, kurie baigiasi priebalsiu, einančiu po balsės; veiksmažodžiai, turintys kirčiuotą paskutinį skiemenį ir veiksmažodžiai, kurie baigiaisi -l raide: priebalsių sudvigubėjimas„Put“ ⇒ „Putting„.
— Veiksmažodžiai su priesaga -ie: numetama -ie ir pridedama -ying: „Tie ⇒ „Tying„.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book