Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko Teigiama Forma

Tenses

Esamasis tęstinis laikas [present continuous] yra laikas, naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar (prieš, pokalbio metu ir po jo).

Teigiamojoje formoje, veiksmažodis patvirtina, kad kažkas vyksta dabar.

Esamasis tęstinis laikas, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Reguliari

Veiksmažodžio forma: verb + -ing.

Teigiamos formos trumpinys yra toks pats, kaip ir to be trumpinys (šnekamoji kalba ar neformalus laiškas): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Išimtys

 • Veiksmažodžiai su priesaga -e: praranda -e ir prisideda -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Veiksmažodžiai baigiantys priebalsiu, kuris eina po balsio, veiksmažodžiai kirčiuojami paskutiniame skiemenyje ir veiksmažodžiai, kurie baigiasi -l: padvigubina priebalsį.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Veiksmažodžiai su priesaga -ie: praranda -ie ir prisideda -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying
 1. Veiksmas, vykstantis kalbėjimo metu
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Laikina veikla
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planuojami veiksmai
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Pokyčiai ir tendencijos
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Pastovūs veiksmai
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Vartojame esamąjį testinį laiką, teigiamoje formoje, patvirtinti:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbėjimo metu;
 2. Laikiną veiklą (kuri bus baigta ateityje);
 3. Veiksmus, kurie planuojami ateityje;
 4. Pokyčius ir tendencijas;
 5. Įvykių pastovumą.

Esamasis tęstinis laikais [present continuous], teigiamoje formoje, vartojamas patvirtinti situacijas, kurios vyksta kalbėjimo metu.

Struktūra:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Pavyzdžiui:
— „You are eating.“ = Vartojame esamąjį testinį laiką išreikšti veiksmą, kuris vyksta kalbant (tuo metu).
♦ „You eat.“ = Vartojame esamąjį laiką [present simple] išreikšti veiksmą, kuris vyksta pakartotinai ar vyksta visada.

Tačiau yra keletas Išimtys, priklausomai nuo veiksmažodžio pabaigos.

Pavyzdžiui:
— Priesaga -e: praranda -e ir prisideda -ing. „Shake“ ⇒ „This winter is so cold, I am shaking.“
Balsis einantis po priebalsio, veiksmažodžiai kirčiuojami paskutiniame skiemenyje ir veiksmažodžiai, kurie baigiasi -l: padvigubina priebalsį„Put ⇒ „He is putting his grandson to sleep.“
— Priesaga -ie: praranda -ie ir prisideda -ying: „Tie ⇒ „My cousin has problems with tying his shoes.“

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book