Unit 5.2

Present Continuous apgalvojuma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Laiku present continuous (vai progresīvo [progressive] laiku) izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notiek tagad (runāšanas laikā, pirms un pēc tā).

Apgalvojuma [affirmative] formā darbības vārds apstiprina, ka kaut kas notiek tagad.

Form

Laikam present continuous apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Kārtnie

Darbības vārda formula: verb + -ing.

 • Apgalvojuma formas saīsinātā forma ir tāda paša kā to be saīsinātā forma (lieto mutvārdu formā vai neformālajā valodā): I’m – you’re – he’s…
Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Izņēmumi

 • Darbības vārdi ar piedēkli -e: izlaiž -e un pieraksta -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Darbības vārdi, kas beidzas ar līdzskani, kas lietots pēc patskaņa, darbības vārdi ar uzsvaru uz pēdējās zilbes un darbības vārdi, kas beidzas ar -l: divkāršo līdzskani.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Darbības vārdi ar piedēkli -ie: izlaiž -ie un pievieno -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Runāšanas brīdis
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Pagaidu darbības
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Plānotas darbības
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Izmaiņas un tendence
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Notikumu secība
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Laiku present continuous izmanto apgalvojuma formā, lai apliecinātu:

 1. Darbības, kas notiek runāšanas brīdī;
 2. Pagaidu darbības (kas beigsies nākotnē);
 3. Nākotnes plānotās darbības;
 4. Izmaiņas un tendenci;
 5. Notikumu secību.

Summary

Laiku present continuous apliecinājuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notiek runāšanas laikā.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Piemēram:
— “He is working on an important project today.” = Izmantojam present continuous, lai runātu par darbību, kas notiek runāšanas brīdī (tajā brīdī).
♦ “He works on important projects.” = Izmantojam present simple, lai izteiktu darbību, kas notiek vairākkārt vai vienmēr tagadnes laikā.

Ir daži izņēmumi [exceptions], kas ir atkarīgi no darbības vārda galotnes.

Piemēram:
— Piedēklis -e: izlaiž -e un pieraksta -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
Patskanis pēc līdzskaņa, darbības vārdi ar uzsvaru uz pēdējās zilbes un darbības vārdi, kas beidzas ar -l: divkāršo līdzskani“Put ⇒ “Putting.”
— Piedēklis -ie: izlaiž -ie un pieraksta -ying: “Tie ⇒ “Tying.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence