Unit 5.2

Present Continuous apgalvojuma formā

Contributors

Introduction

Laiku present continuous (vai progresīvo [progressive] laiku) izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notiek tagad (runāšanas laikā, pirms un pēc tā).

Apgalvojuma [affirmative] formā darbības vārds apstiprina, ka kaut kas notiek tagad.

Form

Laikam present continuous apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Kārtnie

Darbības vārda formula: verb + -ing.

 • Apgalvojuma formas saīsinātā forma ir tāda paša kā to be saīsinātā forma (lieto mutvārdu formā vai neformālajā valodā): I’m – you’re – he’s…
Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Izņēmumi

 • Darbības vārdi ar piedēkli -e: izlaiž -e un pieraksta -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Darbības vārdi, kas beidzas ar līdzskani, kas lietots pēc patskaņa, darbības vārdi ar uzsvaru uz pēdējās zilbes un darbības vārdi, kas beidzas ar -l: divkāršo līdzskani.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Darbības vārdi ar piedēkli -ie: izlaiž -ie un pievieno -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Runāšanas brīdis
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Pagaidu darbības
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Plānotas darbības
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Izmaiņas un tendence
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Notikumu secība
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Laiku present continuous izmanto apgalvojuma formā, lai apliecinātu:

 1. Darbības, kas notiek runāšanas brīdī;
 2. Pagaidu darbības (kas beigsies nākotnē);
 3. Nākotnes plānotās darbības;
 4. Izmaiņas un tendenci;
 5. Notikumu secību.

Summary

Laiku present continuous apliecinājuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notiek runāšanas laikā.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Piemēram:
— “He is working on an important project today.” = Izmantojam present continuous, lai runātu par darbību, kas notiek runāšanas brīdī (tajā brīdī).
♦ “He works on important projects.” = Izmantojam present simple, lai izteiktu darbību, kas notiek vairākkārt vai vienmēr tagadnes laikā.

Ir daži izņēmumi [exceptions], kas ir atkarīgi no darbības vārda galotnes.

Piemēram:
— Piedēklis -e: izlaiž -e un pieraksta -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
Patskanis pēc līdzskaņa, darbības vārdi ar uzsvaru uz pēdējās zilbes un darbības vārdi, kas beidzas ar -l: divkāršo līdzskani“Put ⇒ “Putting.”
— Piedēklis -ie: izlaiž -ie un pieraksta -ying: “Tie ⇒ “Tying.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence