Unit 5.1

Can: modālie darbības vārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modālais darbības vārds [modal verb] ir palīgdarbības vārds, kuram atsevišķi nav savas nozīmes, bet tas pārveido galveno darbības vārdu, maina to nozīmi un sniedz vairāk informācijas par darbību.

Darbības vārds can ir modālais darbības vārds [modal verb], ko izmanto, lai izteiktu kāda notiekošā notikuma vai notiekošās darbības spēju un iespējamību vai arī nespēju vai neiespējamību, kā arī, lai jautātu pēc atļaujas.

Form

Modālais darbības vārds can tiek izmantots kā palīgdarbības vārds, tam ir trīs formas:

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā: 
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + cannot + verb + …

 • Nolieguma formas saīsinātā forma ir can’t;
 • Can ir izņēmums, veidojot nolieguma formu, un tiek rakstīts kopā ar not: cannot (can not ir nepareizi).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Spēja
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Piedāvājums
  • Can we help you and your husband?
 3. Lūgums
  • Can you open the window, please?
 4. Iespējamība
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Iespēja
  • We can stay at his place for a week!
 6. Atļauja
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Pārmetums
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Vispārējā patiesība
  • Parks can be dangerous.

Use

Var izmantot can, lai izpaustu:

 1. Spējas: spēja kaut ko izdarīt;
 2. Piedāvājumus: izdarīt piedāvājumus;
 3. Lūgumus: pieprasīt kaut ko;
 4. Iespējamības: runāt par iespējamām situācijām;
 5. Iespējas: izteikt iespēju kaut ko izdarīt;
 6. Atļaujas: jautāt pēc vai dot atļauju;
 7. Pārmetumus: pateikt kādam, ko vēlamies izdarīt;
 8. Vispārēja patiesība: runāt par lietām, kas ir vispārēji patiesas;

Summary

Modālo darbības vārdu [modal verb] can lieto, lai izteiktu spēju, piedāvājumu, lūgumu, iespējamību, iespēju, atļauju, pārmetumu un vispārējo patiesību.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + can + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + cannot + verb + …
 • Jautājumiem: Can + subject + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “She can play the piano.”
— Noliegums: “She can’t play the piano.”
— Jautājums: “Can she play the piano?

PIEZĪME: Vienmēr lieto vienu un to pašu formu, pat ar trešo personu vienskaitlī.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence