Unit 5.1

Can: modalni glagoli zmožnosti


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalni glagol [modal verb] je vrsta pomožnega glagola, ki nima pomena sam po sebi, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in nam razkriva več podrobnosti o dejanju.

Glagol can je modalni glagol, ki ga uporabljamo, ko izražamo idejo zmožnosti ali možnosti, verjetnost ali neverjetnost, da se bo dogodek ali dejanje zgodil/o in za spraševanje za dovoljenje.

Form

Modalni glagol can uporabljamo kot pomožni glagol; ima tri oblike:

Affirmative

Njegova struktura v trdilni obliki je: 
Subject + can + verb + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Negative

Njegova struktura v nikalni obliki je:
Subject + cannot + verb + …

 • Kratka oblika negativne oblike je can’t;
 • Can je izjema pri tvorjenju nikalne oblike in se piše skupaj z not: cannot (can not is incorrect).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Interrogative

Njegova struktura v vprašalni obliki je:
Can + subject + verb + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Zmožnost
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Ponudba
  • Can we help you and your husband?
 3. Zahteva
  • Can you open the window, please?
 4. Možnost
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Priložnost
  • We can stay at his place for a week!
 6. Dovoljenje
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Očitek
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Splošna resnica
  • Parks can be dangerous.

Use

Can uporabljamo za izražanje:

 1. Zmožnosti: biti zmožen nekaj narediti;
 2. Ponudb: ponujati;
 3. Zahtev: nekaj zahtevati;
 4. Možnosti: govoriti o možnih situacijah;
 5. Priložnosti: izraziti možnost nekaj narediti;
 6. Dovoljenj: vprašati za ali dati dovoljenje;
 7. Očitkov: nekomu povedati, kaj hočemo, da naredi;
 8. Splošnih resnic: govoriti o stvareh, ki ponavadi veljajo;

Summary

Modalni glagol [modal verb] can izraža zmožnost, ponudbo, zahtevo, možnost, priložnost, dovoljenje, očitek in splošno resnico.

Struktura je:

 • Trdilna: Subject + can + verb + …
 • Nikalna: Subject + cannot + verb + …
 • Vprašalna: Can + subject + verb + …?

Na primer:
— Trdilna: “She can play the piano.”
— Nikalna: “She can’t play the piano.”
— Vprašalna: “Can she play the piano?

NOTE: Oblika je vedno enaka, tudi za tretjo osebo ednine.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License