Unit 9.1

Kazalni pridevniki

Determiners

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko v povedi stojijo na dveh različnih mestih, kjer modificirajo ali opisujejo osebo ali stvar.

Kazalne pridevnike [demonstrative adjectives] uporabljamo za umeščanje predmetov v prostoru in za določanje njihovega položaja.

Kazalni pridevniki stojijo pred samostalniki in jih na nek način predstavijo. Pred kazalnimi pridevniki ne uporabljamo členov in drugih določnikov. Kazalni pridevniki so naslednji:

SingularPlural
NearThisThese
FarThatThose
 • Blizu
  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).
 • Daleč
  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Kazalne pridevnike uporabljamo za umeščanje predmetov v prostoru in za določanje njihovega položaja v odnosu do njihove oddaljenosti od govorca:

 • Blizu: uporabimo this (ednina) in these (množina) za stvari in ljudi, ki so blizu govorcu (tukaj).
 • Daleč: uporabimo that (ednina) in those (množina) za stvari in ljudi, ki so daleč (tam).

NOTE: Kazalni pridevniki so v bistvu določniki, a slovarji in slovnice jih ponavadi označuejo kot pridevnike.

Kazalne pridevnike [demonstrative adjectives] uporabljamo pred samostalniki, z njimi opisujemo položaj predmeta v odnosu do njegove razdalje od govorca:

 • Daleč: za samostalnike v ednini that, za samostalnike v množini those.

Na primer:
— “This apple pie is delicious!” = Jabolčna pita je blizu govorca.
— “These apples are delicious!” = Jabolka so blizu govorca.
— “That apple pie looks delicious!” = Jabolčna pita je daleč od govorca.
— “Those apples look delicious!” = Jabolka so daleč od govorca.

Ne mešajmo kazalnih pridevnikov s kazalnimi zaimki, ki zamenjujejo samostalnike in zaradi katerih se lahko izognemo ponavljanju. Imajo iste oblike, ampak zelo različne funkcije v povedi.

Na primer:
— “This apple pie seems delicious!” = Uporabimo kazalni pridevnik this, s katerim prikažemo oddaljenost jabolče pite in uvedemo samostalnik.
♦ “This seems delicious!” = Uporabimo zaimek this, da pokažemo oddaljenost nečesa in se izognemo ponovitvi samostalnika.

NOTE: Pred kazalnimi pridevniki ne uporabljamo določnikov, ker so že sami po sebi neke vrste določniki.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book