Unit 9.1

Kazalni pridevniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko v povedi stojijo na dveh različnih mestih, kjer modificirajo ali opisujejo osebo ali stvar.

Kazalne pridevnike [demonstrative adjectives] uporabljamo za umeščanje predmetov v prostoru in za določanje njihovega položaja.

Form

Kazalni pridevniki stojijo pred samostalniki in jih na nek način predstavijo. Pred kazalnimi pridevniki ne uporabljamo členov in drugih določnikov. Kazalni pridevniki so naslednji:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blizu

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Daleč

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Kazalne pridevnike uporabljamo za umeščanje predmetov v prostoru in za določanje njihovega položaja v odnosu do njihove oddaljenosti od govorca:

  • Blizu: uporabimo this (ednina) in these (množina) za stvari in ljudi, ki so blizu govorcu (tukaj).
  • Daleč: uporabimo that (ednina) in those (množina) za stvari in ljudi, ki so daleč (tam).

NOTE: Kazalni pridevniki so v bistvu določniki, a slovarji in slovnice jih ponavadi označuejo kot pridevnike.

Summary

Kazalne pridevnike [demonstrative adjectives] uporabljamo pred samostalniki, z njimi opisujemo položaj predmeta v odnosu do njegove razdalje od govorca:

  • Daleč: za samostalnike v ednini that, za samostalnike v množini those.

Na primer:
— “This apple pie is delicious!” = Jabolčna pita je blizu govorca.
— “These apples are delicious!” = Jabolka so blizu govorca.
— “That apple pie looks delicious!” = Jabolčna pita je daleč od govorca.
— “Those apples look delicious!” = Jabolka so daleč od govorca.

Ne mešajmo kazalnih pridevnikov s kazalnimi zaimki, ki zamenjujejo samostalnike in zaradi katerih se lahko izognemo ponavljanju. Imajo iste oblike, ampak zelo različne funkcije v povedi.

Na primer:
— “This apple pie seems delicious!” = Uporabimo kazalni pridevnik this, s katerim prikažemo oddaljenost jabolče pite in uvedemo samostalnik.
♦ “This seems delicious!” = Uporabimo zaimek this, da pokažemo oddaljenost nečesa in se izognemo ponovitvi samostalnika.

NOTE: Pred kazalnimi pridevniki ne uporabljamo določnikov, ker so že sami po sebi neke vrste določniki.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License