Unit 5.2

Present continuous v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Present continuous [present continuous] (ali progresivni [progressive]), je čas, ki ga uporabljamo za situacije, ki trenutno potekajo (pred, med ali po trenutku govora).

Ko je v vprašalni obliki, ga uporabljamo za tvorjenje vprašanj o nečem, kar se trenutno dogaja.

Form

Present continuous ima v vprašalni obliki strukturo:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Za izjeme glej trdilno obliko pri present continuous}.

Example

 1. Trenutek govora
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Začasne aktivnosti
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Načrtovana dejanja
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Spremembe in težnje
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Doslednost dogodkov
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Present continuous v vprašalni obliki uporabljamo, ko sprašujemo o

 1. Dejanjih, ki se dogajajo v času govora;
 2. Začasnih aktivnostih (ki se bodo v prihodnosti zaključile);
 3. Dejanjih, planiranih za prihodnost;
 4. Spremembah in težnjah;
 5. Doslednosti dogodkov.

Summary

Trajni sedanjik [present continuous] v vprašalni obliki uporabljamo za vprašanja o situacijah, ki potekajo v trenutku govora.

Struktura je:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Na primer:
— “Is he working on an important project today?” = Present continuous uporabljamo, ko sprašujemo o dejanju, ki poteka v času govora (v tistem trenutku).
♦ “Does he work on important projects?” = Present simple uporabljamo, ko sprašujemo o dejanju v sedanjosti, ki se ponavlja ali se vedno izvede.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License