Unit 5.2

Present Continuous Interrogative

Contributors

Introduction

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous ili progressive] je glagolsko vrijeme koje opisuje radnju koja se odvija u trenutku govorenja (prije, tijekom i nakon).

Kada se koristi u upitnom obliku, glagol postavlja pitanje o radnji koja se odvija sada.

Form

Present continuous u upitnom obliku ima ovu strukturu:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Za iznimke vidi : Present Continous – affirmative}.

Example

 1. Radnja koja se odvija u trenutku govorenja
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Privremene aktivnosti
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Planirani događaji
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Promjene i sklonosti
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Radnja koja se ponavlja
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Present simple u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje:

 1. Radnji koje se odvijaju u trenutku govorenja;
 2. Privremenih aktivnosti;
 3. Planiranih događaja;
 4. Promjena i sklonosti;
 5. Radnje koja se ponavlja.

Summary

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous], u upitnom obliku, koristimo za postavljanje pitanja o radnjama koje se odvijaju u trenutku govorenja.

Struktura:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Naprimjer:
— “Is he working on an important project today?” = Koristimo present continuous za postavljanje pitanja o radnji koja se događa u trenutku govorenja.
♦ “Does he work on important projects?” = Koristimo present simple za postavljanje pitanja o radnji koja se redovito ponavlja u prezentu.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Licenca