Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Would like se koristi za pristojnije izricanje naših zahtjeva i ponuda.

Form

Would je pomoćni modalni glagol koji, kad se koristi sa like (would like), izriče zahtjev ili ponudu na pristojniji način. U tom obliku tvorba je uvijek ista, čak i za treće lice jednine. Ovu konstrukciju uobičajeno možemo naći u tri oblika:

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Skraćeni negativni oblik je wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Affirmative

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Negative

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

Interrogative

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

Would like koristimo umjesto want, posebice za izricanje ponuda ili zahtjeva.

NAPOMENA: Like se od would like razlikuje u značenju: like se koristi za izricanje uživanja u nečemu.

Summary

Would like koristimo za izricanje zahtjeva ili ponuda na pristojniji način, koji nisu toliko jaki kao oni sa glagolom want. Različite strukture koristimo različito ovisno o potrebnom obliku.

Strukture su:

 • Potvrdni oblik: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • Negativni oblik: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • Upitni oblik: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “would like a cup of tea.”
— Negativni oblik: “wouldn’t like a cup of tea.”
— Upitni obik: “Would you like a cup of tea?

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercise

Books4Languages feedback

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu