Unit 10.2

Would Like

Contributors

Introduction

Would like se koristi za pristojnije izricanje naših zahtjeva i ponuda.

Form

Would je pomoćni modalni glagol koji, kad se koristi sa like (would like), izriče zahtjev ili ponudu na pristojniji način. U tom obliku tvorba je uvijek ista, čak i za treće lice jednine. Ovu konstrukciju uobičajeno možemo naći u tri oblika:

Affirmative

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

Negative

Struktura u negativnom obliku:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Skraćeni negativni oblik je wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Interrogative

Struktura u upitnom obliku:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Affirmative

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Negative

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

Interrogative

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

Would like koristimo umjesto want, posebice za izricanje ponuda ili zahtjeva.

NAPOMENA: Like se od would like razlikuje u značenju: like se koristi za izricanje uživanja u nečemu.

Summary

Would like koristimo za izricanje zahtjeva ili ponuda na pristojniji način, koji nisu toliko jaki kao oni sa glagolom want. Različite strukture koristimo različito ovisno o potrebnom obliku.

Strukture su:

 • Potvrdni oblik: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • Negativni oblik: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • Upitni oblik: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “would like a cup of tea.”
— Negativni oblik: “wouldn’t like a cup of tea.”
— Upitni obik: “Would you like a cup of tea?

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises

External link to Would Like exercises (55).
Licenca