Unit 4.2

Have and Have got Affirmative

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje, veza, i općih karakteristika ljudi i stvari.

U potvrdnom obliku, glagol potvrđuje nešto o subjektu.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have i have got glasi:

To Have

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: u potvrdnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has;
 • Ne postoji skraćeni oblik glagola have u potvrdnom obliku trećeg lica jednine.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

To Have Got

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: u potvrdnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Glagole have i have got koristimo kako bismo potvrdili da netko posjeduje nekoga/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje prezenta, perfekta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagol have/have got u potvrdnom obliku potvrđuje stanja kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u prezentu, perfektu i futuru. Struktura:
  Subject + have/has + object + … (has za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Subject + have/has got + object + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “have a shy personality.” / “have got a shy personality.“= Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “have a car.” / “I’ve got a car.” = Koristimo have i have got jer izričemo posjedovanje nečega u prezentu.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


Licenca