Unit 4.2

Have and Have got Affirmative

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje, veza, i općih karakteristika ljudi i stvari.

U potvrdnom obliku, glagol potvrđuje nešto o subjektu.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have i have got glasi:

To Have

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: u potvrdnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has;
 • Ne postoji skraćeni oblik glagola have u potvrdnom obliku trećeg lica jednine.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYou’ve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWe’ve
YouhaveYou’ve
TheyhaveThey’ve

To Have Got

Struktura u potvrdnom obliku:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: u potvrdnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Glagole have i have got koristimo kako bismo potvrdili da netko posjeduje nekoga/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje prezenta, perfekta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagol have/have got u potvrdnom obliku potvrđuje stanja kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u prezentu, perfektu i futuru. Struktura:
  Subject + have/has + object + … (has za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Subject + have/has got + object + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “have a shy personality.” / “have got a shy personality.“= Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “have a car.” / “I’ve got a car.” = Koristimo have i have got jer izričemo posjedovanje nečega u prezentu.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercise

Books4Languages feedback

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu