Unit 1.2

Present Simple Affirmative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji koje se redovito događaju i stalno ponavljaju.

Kada se koristi u potvrdnom obliku, glagol potvrđuje nešto o subjektu.

Form

Present simple u potvrdnom obliku ima ovu strukturu:
Subject + verb + …

 • Za treće lice jednine dodajemo -s na kraju glagola. Iznimke:
  • Glagoli sa sufiksima -ch-s, -sh, -x, -z: dodajemo -es
   (watch ⇒ watcheskiss ⇒ kissescrush ⇒ crushestax ⇒ taxesbuzz ⇒ buzzes);
  • Glagoli koji završavaju na suglasnik + -y: mijenjamo -y u -i i dodajemo -es (cry ⇒ cries);
  • Nepravilni glagoli kao što su dogobe i have ne slijede ta pravila: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Planirana budućnost
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Vozni redovi
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Navike/rutine
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Činjenice
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Stalne situacije
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Obećanja
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Instrukcije
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Dovršene radnje koje se događaju u trenutku kad govorimo
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Neformalno pripovijedanje
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Present simple u potvrdnom obliku koristimo za potvrđivanje:

 1. Budućih događaja (planova s već određenim datumom);
 2. Voznih redova (planiranih događaja s točnim
 3. Navika/rutina (nešto što se događa u više navrata u ovom trenutku);
 4. Činjenica (stvari koje su istinite, navedene);
 5. Stalnih situacija (koje se trenutno odvijaju i koje će se dogoditi u budućnosti);
 6. Obećanja;
 7. Uputa (narudžba);
 8. Završenih radnji u trenutku pripovijedanja (komentari);
 9. Neformalnog pripovijedanja (kod pričanje priča).

Summary

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] u potvrdnom obliku koristimo za potvrđivanje događaja koji se pojavljuju stalno i redovito.

Struktura:
Subject + verb + … (-s za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

Postoje iznimke u strukturi trećeg lica jednine ovisno o završetku glagola.

Naprimjer:
— Sufiksi: -ch-s-sh-x-z: “Catch” ⇒ “Catches” = Dodajemo -es.
Suglasnik + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Mijenjamo -y u -i i dodajemo -es.
— Nepravilni glagoli: do ⇒ doesgo ⇒ goesbe ⇒ ishave ⇒ has

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca