Unit 1.2

Present Simple Affirmative


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji koje se redovito događaju i stalno ponavljaju.

Kada se koristi u potvrdnom obliku, glagol potvrđuje nešto o subjektu.

Form

Present simple u potvrdnom obliku ima ovu strukturu:
Subject + verb + …

 • Za treće lice jednine dodajemo -s na kraju glagola. Iznimke:
  • Glagoli sa sufiksima -ch-s, -sh, -x, -z: dodajemo -es
   (watch ⇒ watcheskiss ⇒ kissescrush ⇒ crushestax ⇒ taxesbuzz ⇒ buzzes);
  • Glagoli koji završavaju na suglasnik + -y: mijenjamo -y u -i i dodajemo -es (cry ⇒ cries);
  • Nepravilni glagoli kao što su dogobe i have ne slijede ta pravila: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Planirana budućnost
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Vozni redovi
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Navike/rutine
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Činjenice
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Stalne situacije
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Obećanja
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Instrukcije
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Dovršene radnje koje se događaju u trenutku kad govorimo
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Neformalno pripovijedanje
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Present simple u potvrdnom obliku koristimo za potvrđivanje:

 1. Budućih događaja (planova s već određenim datumom);
 2. Voznih redova (planiranih događaja s točnim
 3. Navika/rutina (nešto što se događa u više navrata u ovom trenutku);
 4. Činjenica (stvari koje su istinite, navedene);
 5. Stalnih situacija (koje se trenutno odvijaju i koje će se dogoditi u budućnosti);
 6. Obećanja;
 7. Uputa (narudžba);
 8. Završenih radnji u trenutku pripovijedanja (komentari);
 9. Neformalnog pripovijedanja (kod pričanje priča).

Summary

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] u potvrdnom obliku koristimo za potvrđivanje događaja koji se pojavljuju stalno i redovito.

Struktura:
Subject + verb + … (-s za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

Postoje iznimke u strukturi trećeg lica jednine ovisno o završetku glagola.

Naprimjer:
— Sufiksi: -ch-s-sh-x-z: “Catch” ⇒ “Catches” = Dodajemo -es.
Suglasnik + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Mijenjamo -y u -i i dodajemo -es.
— Nepravilni glagoli: do ⇒ doesgo ⇒ goesbe ⇒ ishave ⇒ has

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca