Present Simple Affirmative

Tenses

Present Simple je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se pravidelně opakují, nebo trvají.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

EXTRA: Present Simple = Přítomný čas prostý.

Kladný tvar slovesa to travel má následující formu:
Subject + verb + … („-s“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Ve třetí osobě jednotného čísla obvykle přidáváme „-s“. Existuje několik vyjímek, ve kterých záleží na tom, čím sloveso končí:

 • Slovesa končící na -s, -z, -x, -sh, -ch: přidáváme -es (e.g. watch > watches);
 • Slovesa končící na souhlásku následovanou -y: měníme -y na -ie a přidáváme -s (e.g. cry > cries);
 • Slovesa jako do, go, be a have jsou nepravidelná a neplatí na ně žádné pravidlo: do > does, go > goes, be > is, have > has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work
 1. Plánovaná budoucnost
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2. Rozvrhy a řády
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Zvyky/rutiny
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Fakta
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Trvalé stavy
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Sliby atd.
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Dávání směru a instrukcí
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy.
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Neformální vyprávění
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Přítomný čas prostý používáme, když se ptáme na:

 1. Plánovanou budoucnost (naplánované události s přesným časem);
 2. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti opakuje);
 4. Fakta (věci, které jsou obecně dané);
 5. Trvalé stavy (něco, co se již nějakou dobu děje a bude se dít i v budoucnosti);
 6. Sliby;
 7. Instrukce (příkazy);
 8. Ukončené činnosti, které proběhly v okamžiku promluvy (e.g. komentování);
 9. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh).

Present Simple používáme, když mluvíme o událostech, které se pravidelně, opakovaně či trvale dějí. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu (když ho popisujeme).

Present Simple v jeho Kladném tvaru má následující formu:
Subject + verb + … (e.g. I work on Tuesdays.) (sloveso + „-s“ ve třetí osobě jednotného čísla).

Například:
— „I work on Tuesdays.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o opakující se situaci.
— „I live in a small flat.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o trvalé situaci.
— „The train leaves at 6.“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o jízdním řádu.
— „The water boils at 100 degrees Celsius“ = Používáme Přítomný čas prostý, jelikož mluvíme o obecném faktu.

NOTE: Existuje několik vyjímek ve tvaru slovesa u třetí osoby jednotného čísla, ve kterých záleží na tom, čím sloveso končí.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book