Unit 1.2

Přítomný čas prostý v kladném tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí stále.

Použitím tohoto času v kladném tvaru [affirmative form] potvrzujeme něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + verb + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla přidáváme -s na konec slovesa. Výjimky:
  • Slovesa končící na přípony -ch, -s, -sh, -x, -z: přidáváme -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Slovesa končící na souhlásku následovanou -y: měníme -y na -ie a přidáváme -es (cry ⇒ cries);
  • Nepravidelná slovesa jako do, go, be a have se neřídí žádným pravidlem: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • The taxi driver disappears.
 2. Fakta
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformální vyprávění
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Instrukce
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situace
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Plánovaná budoucnost
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Sliby…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Rozvrhy a řády
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Přítomný čas prostý v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentování);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v kladném tvaru [affirmative form] používáme, když potvrzujeme situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje základní tvar slovesa. Ve třetí osobě jednotného čísla přidáme –s.

Například:
— „I work on important projects.“ = Věta je v přítomném čase prostém, takže použijeme základní tvar slovesa to work (work).
— „She works on important projects.“ = Podmětem je she, takže k základnímu tvaru slovesa to work přidáme -s (works).

Existují výjimky ve tvaru slovesa ve třetí osobě jednotného čísla, u kterých záleží na hláskách, kterými je sloveso zakončeno.

Například:
— Přípony -ch, -s, -sh, -x, -z: „Catch“ ⇒ „Catches“ = Přidat -es.
Souhláska + -y: „Try“ ⇒ „Tries“ = Změnit -y na -i a přidat -es.
— Nepravidelná slovesa: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License