Unit 1.2

Přítomný čas prostý v kladném tvaru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Přítomný čas prostý [present simple] je gramatický čas, který používáme pro vyjádření trvalých situací či událostí, které se pravidelně opakují nebo se dějí stále.

Použitím tohoto času v kladném tvaru [affirmative form] potvrzujeme něco ohledně podmětu.

Form

Přítomný čas prostý v kladném tvaru má tuto strukturu:
Subject + verb + …

 • Ve třetí osobě jednotného čísla přidáváme -s na konec slovesa. Výjimky:
  • Slovesa končící na přípony -ch, -s, -sh, -x, -z: přidáváme -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Slovesa končící na souhlásku následovanou -y: měníme -y na -ie a přidáváme -es (cry ⇒ cries);
  • Nepravidelná slovesa jako do, go, be a have se neřídí žádným pravidlem: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy
  • The taxi driver disappears.
 2. Fakta
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Zvyky/rutiny
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformální vyprávění
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Instrukce
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Trvalé situace
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Plánovaná budoucnost
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Sliby…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Rozvrhy a řády
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Přítomný čas prostý v kladném tvaru používáme, když potvrzujeme:

 1. Ukončené činnosti, které probíhají v okamžiku promluvy (komentování);
 2. Fakta (věci, které jsou obecně pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (něco, co se v přítomnosti děje opakovaně);
 4. Neformální vyprávění (když vyprávíme příběh);
 5. Instrukce (příkazy);
 6. Trvalé situace (které se již nějakou dobu dějí a budou se dít i v budoucnosti);
 7. Plánovaná budoucnost (naplánované události s přesným datem);
 8. Sliby;
 9. Rozvrhy a řády (naplánované události s přesným časem).

Summary

Přítomný čas prostý [present simple] v kladném tvaru [affirmative form] používáme, když potvrzujeme situace, které se dějí pravidelně, opakovaně či stále.

Když používáme přítomný čas prostý v kladném tvaru, začínáme podmětem, po kterém následuje základní tvar slovesa. Ve třetí osobě jednotného čísla přidáme –s.

Například:
— „I work on important projects.“ = Věta je v přítomném čase prostém, takže použijeme základní tvar slovesa to work (work).
— „She works on important projects.“ = Podmětem je she, takže k základnímu tvaru slovesa to work přidáme -s (works).

Existují výjimky ve tvaru slovesa ve třetí osobě jednotného čísla, u kterých záleží na hláskách, kterými je sloveso zakončeno.

Například:
— Přípony -ch, -s, -sh, -x, -z: „Catch“ ⇒ „Catches“ = Přidat -es.
Souhláska + -y: „Try“ ⇒ „Tries“ = Změnit -y na -i a přidat -es.
— Nepravidelná slovesa: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License