Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v tázacím tvaru se ptáme na něco, co se děje právě teď.

Form

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Výjimky viz Přítomný čas průběhový v kladném tvaru}.

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Změny a tendence
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Stálost v průběhu událostí
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Dočasné činnosti
  • Is he looking for the map?
  • Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v tázacím tvaru, začínáme slovesem to be, po kterém následuje podmět a sloveso zakončené na -ing (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— „Is he working on an important project today?“ = Použijeme přítomný čas průběhový, abychom se zeptali na děj, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „Does he work on important projects?“ = Použijeme přítomný čas prostý, abychom se zeptali na děj, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.