Unit 5.2

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí právě teď (před, během a po okamžiku promluvy).

Použitím tohoto času v tázacím tvaru se ptáme na něco, co se děje právě teď.

Form

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru má tuto strukturu:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Výjimky viz Přítomný čas průběhový v kladném tvaru}.

Example

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Činnosti plánované do budoucna
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Změny a tendence
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Stálost v průběhu událostí
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Dočasné činnosti
  • Is he looking for the map?
  • Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na:

 1. Činnosti probíhající v okamžiku promluvy;
 2. Činnosti plánované do budoucna;
 3. Změny a tendence;
 4. Stálost v průběhu událostí;
 5. Dočasné činnosti (které budou ukončeny v budoucnosti).

Summary

Přítomný čas průběhový [present continuous/progressive] v tázacím tvaru používáme, když se ptáme na situace, které se dějí v rámci okamžiku promluvy.

Když používáme přítomný čas průběhový v tázacím tvaru, začínáme slovesem to be, po kterém následuje podmět a sloveso zakončené na -ing (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— „Is he working on an important project today?“ = Použijeme přítomný čas průběhový, abychom se zeptali na děj, který probíhá v okamžiku promluvy (v tu chvíli).
♦ „Does he work on important projects?“ = Použijeme přítomný čas prostý, abychom se zeptali na děj, který v přítomnosti probíhá opakovaně nebo stále.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License