Present Continuous Interrogative

Tenses

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy (před, během a po době promluvy)

Vyjádřeno v Tázacím tvaru, sloveso se ptá, jestli se právě teď něco děje.

EXTRA: Present Continuous = Přítomný čas průběhový.

Present Continuous v tázacím tvaru slovesa to eat má následující formu:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

*Pro výjimky se podívejte na sekci Affirmative form of Present Continuous.

 1. Okamžik promluvy
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Dočasné aktivity
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Plánované aktivity
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Změny a tendence
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Stálost událostí
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Present Continuous používáme, když mluvíme o:

 1. Okamžiku promluvy;
 2. Dočasných aktivitách (které budou ukončeny v budoucnosti);
 3. O plánovaných událostech;
 4. Změnách a tendencích;
 5. Stálosti událostí.

Present Continuous (nebo progressive) je gramatický čas, který používáme, když mluvíme o situacích, které se dějí v době promluvy. Vyjádřeno v tázacím tvaru, sloveso se ptá, jestli se právě teď něco děje.

Present Continuous (nebo progressive) ve svém tázacím tvaru má následující formu:
To be + subject + [verb + -ing] + …? (e.g. Are you eating?).

Například:
—“Are you eating?“ = V tomto případě používáme Present Continuous, jelikož se ptáme na událost, která se děje, když mluvíme, v okamžiku promluvy.
> „Do you eat?“ = V tomto případě používáme Present Simple, jelikož se ptáme na událost, která se pravidelně opakuje či se vždy odehrává v přítomnosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book