Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Soru Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki Zaman [present continuous]  konuşma anında (konuşma anının öncesinde, süresince ve sonrasında) gerçekleşen olaylardan bahsedilirken kullanılır.

Soru Halinde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgular.

Form

Şimdiki Zaman soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
To be + özne + [fiil + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

*İstisnalar için Şimdiki Zamanın Olumlu Hali konusunu inceleyiniz.

Example

 1. Konuşma Anı
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Geçici Eylemler
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Planlanmış olaylar
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Değişiklikler ve eğilimler
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Bir olayın sıklığı
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Şimdiki Zaman soru yapısını aşağıdaki durumları sormak için kullanırız:

 1. Konuşma Anı;
 2. Geçici eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklikler ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki Zaman [present continuous], soru halinde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgular.

Formülü aşağıdaki gibidir:
To be + özne + [fill + -ing] + …?

Örneğin:
— “Is he working on an important project today?” = Bu durumda konuşma anında gerçekleşen olaylar sorulduğu için
Şimdiki Zaman kullanırız.
♦ “Does he work on important projects?” = Bu durumda şimdiki zamanda sürekli gerçekleşen ve her zaman ortaya çıkan bir olay hakkında soru sorulduğu için Geniş Zaman kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans