Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Soru Hali

Introduction

Şimdiki Zaman [present continuous]  konuşma anında (konuşma anının öncesinde, süresince ve sonrasında) gerçekleşen olaylardan bahsedilirken kullanılır.

Soru Halinde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgular.

Form

Şimdiki Zaman soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
To be + özne + [fiil + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

*İstisnalar için Şimdiki Zamanın Olumlu Hali konusunu inceleyiniz.

Example

 1. Konuşma Anı
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Geçici Eylemler
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Planlanmış olaylar
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Değişiklikler ve eğilimler
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Bir olayın sıklığı
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Şimdiki Zaman soru yapısını aşağıdaki durumları sormak için kullanırız:

 1. Konuşma Anı;
 2. Geçici eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklikler ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki Zaman [present continuous], soru halinde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgular.

Formülü aşağıdaki gibidir:
To be + özne + [fill + -ing] + …?

Örneğin:
— “Is he working on an important project today?” = Bu durumda konuşma anında gerçekleşen olaylar sorulduğu için
Şimdiki Zaman kullanırız.
♦ “Does he work on important projects?” = Bu durumda şimdiki zamanda sürekli gerçekleşen ve her zaman ortaya çıkan bir olay hakkında soru sorulduğu için Geniş Zaman kullanıyoruz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans