Unit 1.1

To be Fiilinin Olumsuz Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be fiili dil bilgisi için kilit bir rol oynamaktadır. Yardımcı eylem olarak görev yapmaktadır ve düzensiz fiillerden biridir.

Olumsuz halde kullanıldığında to be fiili öznenin bir özelliğinin eksikliğine vurgu yapar.

Form

To be Fiilinin Olumsuz kullanılışı aşağıdaki gibidir.
Subject + verb to be + not.

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Fiilin kısa hali genellikle konuşma dilinde ve resmi olmayan yazımlarda kullanılır.

Example

To Be genellikle aşağıdakilerle ögelerle kullanılır:

 1.  İsimler
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.   Sıfatlar
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Tamlamalar ve ekler
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be Fiilinin Olumsuz Kısa Hali:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be fiili çok basit bir yapıya sahiptir. Diğer yapılarla birleştiğinde (özneler, isimler, sıfatlar, tamlamalar…) öznenin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verir. Özne hakkında daha fazla bilgi verebilmek için özne ile sıfatlar veya tamlamalar arasında bir bağlaç olarak kullanılır.

To Be aşağıdakilerle kullanılabilir:

 1. İsim;
 2. Sıfat;
 3. Söz öbekleri (veya tamlamalar) ile birlikte kullanılır.

To be fiili olumsuz halde öznenin karakteristik özelliklerinden birinin yokluğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin; yaş, fiyat,boyut,şekil,renk, millet…

Summary

To be fiili en çok kullanılan yardımcı eylemlerden birisidir. Olumsuz Halde kullanıldığında, öznenin bir özelliğinin eksikliğini vurgular.

Subject +  to be + not

Olumsuz yapısı: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Örnek:
— ” I am not tall.” = “am not ” 1. tekil kişi için kullanılır.
— “He is not tall.” = “is not” 2. tekil kişi için kullanılır.
— “They are not tall.”= “are not” 3. tekil kişi için kullanılır.

NOT: Fiilin kısa hali konuşma dilinde veya resmi olmayan yazılarda kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans