Unit 4.2

To have: Yaygın İfadeler


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

To have fiili Yaygın İfadeler [common expressions] adı verilen ifade kalıplarını oluşturmak için de kullanılmaktadır.

Form

Have cümlede temel fiil olarak kullanılabilir, fakat have got bu şekilde kullanılamaz.

Yaygın İfadelerin olumlu halleri genellikle şu formülle şekillenir:
Özne + have/has + nesne + …

 • 3. tekil kişi için have yerine has  kullanılır.

Yaygın İfadelerin  olumsuz halleri genellikle şu formülle şekillenir:
Özne + do/does + not + have + nesne + …

 • 3. tekil kişi için do yerine does  kullanılır
 • Have not şeklinde kullanılmaz.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

* Geçmiş Zaman

Use

To Have fiilinin kullanımı cümlede kendisinden sonra gelen isme göre değişir.

To Have fiilinin yaygın ifadeler ile kullanımı:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Resmi olmayan/günlük konuşmalardaki yaygın ifadelerde [common expressions] to have fiili kullanılabilir.

En yaygın kullanılanlar: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Olumlu kullanımının formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + have/has + nesne + …  (has 3.tekil kişi için).

Olumsuz kullanımının formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + do/does + not + have + nesne + … (does not 3.tekil kişi için)

Örnek:
— Olumlu: Have a rest.” / “Have got a rest.” = Have got bu kalıp içerisinde kullanılamaz, bu yüzden have ana fiil olarak kullanılmıştır.
—Olumsuz: “Don’t have a rest now.” / “Have not a rest now.” = Olumsuz kullanımda Have not halinde kullanımı yanlıştır, bu yüzden do + not + have kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans