Unit 11.2

Bağlaçlar: Ve, Ama, Çünkü, Sırasında

Conjunctions

Bağlaçlar [conjunctions] isimleri ve tümceleri birbirine bağlayan kelimelerdir.

Bağlaçlar kelimeleri, ifadeleri ve tümceleri birbirine bağlayan bağlayıcılardır.

Temel bağlaçlar: and, but, because ve when.
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Eğer cümle daha uzunsa bağlaçtan önce (,) koymalıyız.

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Bağlaçlar isimleri ve tümceleri birbirine bağlayan kelimelerdir

İki cümleyi aşağıdaki Bağlaçlar yardımı ile farklı şekillerde bağlayabiliriz:

 1. And : Ve (iki cümleyi bağlar);
 2. But: Ama (zıtlık belirtir);
 3. Because: Çünkü (neden belirtir);
 4. When: Sırasında (zamandan bahsederken kullanılır).

Bağlaçlar [conjunctions] cümledeki tümceleri birbirine bağladıkları için köprü görevi görür.

Temel Bağlaçlar: And, But, Because ve When.

Clause 1 + conjunctions + clause 2

Örnek:
“I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And burada iki cümleyi birbirini bağlamaktadır.
“I need to go to the supermarket but I have to work.” = But bağlacı burada süpermarkete gidememe nedenini açıklamaktadır.
“I need to go to the supermarket because we have no bread.”Because bu cümlenin iki kısmını birbirine bağlamak için kullanılmıştır: eylem ve eylemin sonucu.
“I need to go to the supermarket when I finish work.” = When bağlacı burada alışverişe ne zamandan sonra gidileceğine dair bilgi vermek için kullanılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book