Unit 10.1

Bağ Zamirleri

Contributors

Introduction

Zamirler [pronouns] ismin sürekli tekrar edilmesini önlemek için kullanılırlar. İngilizce’de zamirler yerini tuttukları isimlerin sayısına ve cinsiyetine bağlı olarak ayrılırlar.

Relative Pronouns [relative pronouns] sıfat tümceciklerini konu alır.

Form

Bağ zamirleri tekrarın yapılmasını önlemek için ana cümlede yer alan öznenin yerini alarak insanların veya nesnelerin yerini tutarlar.

Başlıca Bağ zamirleri : which, who ve that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which ve that ek bilgi vermek için kullanılır; which bazen that’ i tekrar etmemek için de kullanılır (bazen that cümleden atılabilir).

Summary

Bağ zamirleri [relative pronouns] sıfat tümceciklerini konu alırlar. Bağ Zamirleri tekrarı yapılmasını önlemek için ana cümlede yer alan öznenin yerini alarak insanların veya nesnelerin yerini tutarlar.

Üç temel bağ zamiri vardır: WhichThat ve Who‘dur.

Örnek:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Nesnelerin yerini alan which bir bağ zamiridir.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.”
That hem insanların hem de nesnelerin yerini tutabilen bir bağ zamiridir.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who insanların yerini tutan bir bağ zamiridir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Bağ Zamirleri exercises (52).
Lisans