Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Olumlu Hali

Contributors

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] geçmişte olan durumları, olayları, hareketleri anlatmak için kullanılan zamandır.

Olumlu hali [affirmative] kullanıldığında geçmişte gerçekleşen bir olayı doğrular.

Form

Geçmiş Zamanın düzenli fiileri için olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir.
Özne + fiil (geçmiş zaman) + …

Düzenli

Geçmiş zaman halinin formülü ise:
verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

İstisnalar

 • Sessiz harfin ardından -y  ile biten fiillerin sonundaki -y düşer ve -i + ed eki alır.
Infinitive(mastar) Verb (geçmiş zaman)
study studied
cry cried
worry worried
 • Son harfi -e olan kelimeler yalnızca -d eki alır.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Sessiz ile biten fiillerin (w ile y harfleri hariç) son harfi tekrarlanır ve -ed eki alır.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Düzenli Yapı

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

İstisnalar

Sessiz harfin ardından kelime “-y” ile bitiyorsa:

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Fiil temel halinde-e” ile bitiyorsa:

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Kelime vurgulanmış sesli haf + sessiz harf ile bitiyorsa:

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Geçmiş Zamanı olumlu halde aşağıdaki durumlarda kullanırız:

 • Geçmişte yaşanan olaylar, durumlar ve yapılan eylemler;
 • Geçmişte sahip olunan alışkanlık ve rutinler;
 • Geçmişte yaşanmış zamanı belirli olaylar: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, vb.

Summary

Geçmiş Zaman olumlu [past simple affirmative] halde kullandığımızda olayın özne tarafından geçmişte gerçekleştirildiğini doğrularız.

düzenli fiiler için formülü aşağıdaki gibidir.
Nesne + fiil (geçmiş zaman) + …

Örnek:
— “They worked on an important project yesterday.” = Son harfe -ed ekliyoruz.

Düzensiz fiiller Geçmiş Zaman çekiminde fiilin yalın haline göre değişiklik gösterir.

Örneğin:
—Son harfi -y ise: “I try.” ⇒ “I tried.” =  y harfini  i ile değiştirerek  -ed ekliyoruz.
— Son harfi -e ise: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Yalnızca -d ekliyoruz.
—Kelimenin sonunda vurgulanmış sesli harf+ sessiz harf ( -w and -y hariç ): “I plan.” ⇒ “I planned.” = son harfi tekrarlanır ve -ed eki alır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans