Unit 6.1

Geçmiş Zamanın Olumlu Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geçmiş Zaman [past simple] geçmişte olan durumları, olayları, hareketleri anlatmak için kullanılan zamandır.

Olumlu hali [affirmative] kullanıldığında geçmişte gerçekleşen bir olayı doğrular.

Form

Geçmiş Zamanın düzenli fiileri için olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir.
Özne + fiil (geçmiş zaman) + …

Düzenli

Geçmiş zaman halinin formülü ise:
verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

İstisnalar

 • Sessiz harfin ardından -y  ile biten fiillerin sonundaki -y düşer ve -i + ed eki alır.
Infinitive(mastar) Verb (geçmiş zaman)
study studied
cry cried
worry worried
 • Son harfi -e olan kelimeler yalnızca -d eki alır.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Sessiz ile biten fiillerin (w ile y harfleri hariç) son harfi tekrarlanır ve -ed eki alır.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Düzenli Yapı

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

İstisnalar

Sessiz harfin ardından kelime “-y” ile bitiyorsa:

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Fiil temel halinde-e” ile bitiyorsa:

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Kelime vurgulanmış sesli haf + sessiz harf ile bitiyorsa:

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Geçmiş Zamanı olumlu halde aşağıdaki durumlarda kullanırız:

 • Geçmişte yaşanan olaylar, durumlar ve yapılan eylemler;
 • Geçmişte sahip olunan alışkanlık ve rutinler;
 • Geçmişte yaşanmış zamanı belirli olaylar: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, vb.

Summary

Geçmiş Zaman olumlu [past simple affirmative] halde kullandığımızda olayın özne tarafından geçmişte gerçekleştirildiğini doğrularız.

düzenli fiiler için formülü aşağıdaki gibidir.
Nesne + fiil (geçmiş zaman) + …

Örnek:
— “They worked on an important project yesterday.” = Son harfe -ed ekliyoruz.

Düzensiz fiiller Geçmiş Zaman çekiminde fiilin yalın haline göre değişiklik gösterir.

Örneğin:
—Son harfi -y ise: “I try.” ⇒ “I tried.” =  y harfini  i ile değiştirerek  -ed ekliyoruz.
— Son harfi -e ise: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Yalnızca -d ekliyoruz.
—Kelimenin sonunda vurgulanmış sesli harf+ sessiz harf ( -w and -y hariç ): “I plan.” ⇒ “I planned.” = son harfi tekrarlanır ve -ed eki alır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans